Lokalpolitik

Bevar Skagens unikke bymiljø

Foto: Peter Broen

Foto: Peter Broen

LOKALPLANER:Som borger og værdsætter af Skagen er det beskæmmende, at se hvad den politiske højborg i Frederikshavn ønsker med vores fremtidige byudvikling. Med det kæmpestore værk af lokalplaner for Skagen bymidte, som Frederikshavns Kommune udsendte i juni måned, med en høringstid frem til 3. september 2008 er så omfattende, at det selv vil gøre en krimiforfatter misundelig både med hensyn til omfang og handling – måske kender vi desværre slutningen. Lokalplanerne er så omfattende, at mange ikke orker at sætte sig ind i dem og måske er det også meningen? Med dette værk af lokalplaner, er der nu sat gang i debatten og forsøget på, at få vores folkevalgte politikere til at forstå og respektere borgernes mening – de borgere der skal leve og bo i Skagen, men også borgere der husker og stemmer. En forudsætning for en lokalplan er, at den respektere de områder den omhandler og dette kræver, at de planlæggere der skriver lokalplanerne ved hvordan vores smukke og unikke by er sat sammen. Det er vigtigt at lokalplanerne tage hensyn og respektere, at Skagen er en by hvor det er de små specielle ting på bygningerne der er kendetegnende og at byen er en ”Haveby” med facader til begge sider – man ser også bygningernes bagside her i byen. Men dette overså politikerne måske på Deres cykeltur gennem byen? Man ønsker fra Frederikshavns Kommunes side en bygningshøjde i centerområde 1, på 13 meter – tretten meter! Det er en unaturlig højde for Skagens skala og skal åbenbart kun tilfredsstille de investorer der har købt op af ejendommene i området i en forventning af, at kunne bygge maksimum, således at de mange penge der er blevet betalt for bygningerne kan tjene sig ind igen ved salg af de eventuelle boliger der bliver bygget og så sikkert anvendt til ferieboliger – til købere der mener at byen er så yndig og skøn – ja endnu, men hvad med fremtiden. Det skal ikke være investorerne der skal bestemme, men byens skala og byens unikke struktur, for fjernes den er der intet tilbage og det er vigtigt at det der er tilbage bevares og styrkes. Frederikshavn Kommune ønsker endvidere, at de nye områder der skal bebygges, anvendes til butikker, liberale erhverv, privat/offentlige service, hoteller, pensionater, serveringssteder og lign., grønne områder samt helårs beboelse. Har kommunen i det hele taget undersøgt behovet for dette? Serveringssteder er der tilstrækkeligt med og skal vi fastboende holde omsætningen oppe på disse steder hele året, ender vi som alkoholikere og fejlernærede. Er der foretaget en vurdering af om der overhovedet er brug for flere overnatningssteder, i form af hoteller og pensionater – hvad er belægningsprocenten på årsbasis – 35 % måske? Kommunen kunne passende i denne sammenhæng få stoppet de hotelannekser der er opstået i boliger beregnet for helårsbrug. Butikker – der er faktisk tilstrækkelig med butikker, der kun holder åbent nogle få måneder om året og så resten af tiden står gabende tomme og virkelig giver byen et tomt og forladt udseende. Derfor skal det være et krav at nye butikker og serveringssteder har åbent hele året rundt hvilket vil give en naturlig begrænsning. De grønne områder som kommunen og politikerne ønsker – hvor skal de egentlig være når man ønsker bebyggelser på de få områder der er tilbage. Er man i Frederikshavn Kommune ved at forsøge på den gamle kunst, at både blæse og have mel i munden samtidigt? Det er vigtigt, at kommende projekter vurderes administrativt med hensyn til om de passer ind i den eksisterende bebyggelse og i byens proportioner, bredde, højder med videre, således det ikke blot bliver et stempel man sætter ned i byen med fare for det ikke passer ind i miljøet, men som desværre har tendens til at bliver stående i mange år. Det er utrolig vigtigt, at vi borgere i Skagen står sammen og får vores ønsker igennem og ikke investorernes interesser. Endvidere må det være et krav at kommunen ikke dispensere fra lokalplanernes bestemmelser, for derved at skabe en lettere sagsgang og en almindelig bred enighed i sagsbehandlingen og at vi som borgere ved hvad der sker i fremtiden eller til der udarbejdes en ny lokalplan. Lokalplanerne viser også at der åbenbart er mangel på byggeteknisk viden omkring den traditionsrige bygningskultur der er i Skagen. Disse faktuelle fejl kan rettes, men en dårlig lokalplan på grund af manglende viden om de områder man planlægger for er uheldig og kan ikke rettes uden videre. Det må være et krav at politikerne indkalder til et nyt borgermøde og forlænger høringstiden på lokalplanerne, da dette her er så vigtigt, at det ikke skal hastes igennem. Tænk globalt – handl lokalt.