Skolevæsen

Bevar Stagstrup Skole

Kirken vil gerne bevare skolen, skriver sognepræst Frits Jensen, Stagstrup, der oplever, at det er en usædvanlig god kontakt

Kirken vil gerne bevare skolen, skriver sognepræst Frits Jensen, Stagstrup, der oplever, at det er en usædvanlig god kontakt mellem skole og kirke. Arkivfoto: Klaus Madsen

Kirken vil gerne bevare skolen, skriver sognepræst Frits Jensen, Stagstrup, der oplever, at det er en usædvanlig god kontakt mellem skole og kirke. Arkivfoto: Klaus Madsen

SKOLER:Jeg ser her til aften (den 7. juni) på Thisted Kommunes hjemmeside, at Børne- og Kulturudvalget indstiller til Byrådet, at bl.a. Stagstrup Skole lukkes (gøres til et undervisningssted for 0.- 3. kl.).- For os lokalt var det overraskende, at Stagstrup Skole nævntes i første omgang. – Skønt skolens elevtal ligger over det, som ellers var kriteriet. – Det har jo også vist sig, at næppe nogen anden skole i kommunen kan vise så fin en opbakning/tilslutning/udnyttelse af ressourcerne (106 procent). Så må der altså være noget, skolen gør rigtigt! Men det var egentlig ikke den side af sagen, jeg ville belyse- det har vi dygtige folk til i skolebestyrelsen og andre steder. Det, jeg gerne ville påpege, set fra et andet sted end skolen – er det gode (nogen har sagt unikke) samarbejde, vi har imellem skolen og kirken. Usædvanlig god kontakt I hvert fald siden Stagstrup Skole blev bygget, har konfirmationsforberedelsen fundet sted på skolen. Bl.a. selvfølgelig af praktiske grunde (vi har ingen konfirmandstue). Men det har givet en usædvanlig god kontakt imellem skolen og kirken. Præsten kommer på skolen en gang om ugen, de ca. otte måneder, forberedelsen varer. –Det giver mange gode samtaler med lærere og ledelse. Mange praktiske og administrative opgaver er lettere at løse over en kop kaffe i lærerværelset. Som regel deltager jeg som præst også i morgensangen den pågældende dag. Ligesom jeg bliver indbudt til – og ofte har deltaget i skolefest, forældreaftener for 7. klasse og 3. klasse (minikonfirmander), sidste skoledag, Juleafslutning m.m.m. De sidste år har vi også haft tilbud om minikonfirmander til 3. klasse. Det foregår i tæt samarbejde med skolen og klassens lærere (og selvfølgelig forældrene). Der er også sket en styrkelse af Skole-Kirke-Tjenesten med ansættelsen af konsulent Knud Erik Andersen. På en måde virker Skole-Kirke-Tjenesten som en brobygning mellem minikonfirmander i 3. klasse og konfirmander i 7. klasse. Således har 6. klasse i 2006-2007 deltaget i hele to projekter, dels et projekt, hvor de producerede en avis om tro (og vandt førstepris for det!), dels et pinseprojekt. I begge projekter blev jeg som præst inddraget. Og 6. klasse er altså de kommende konfirmander (som jeg også har haft som minikonfirmander). Det giver en sammenhæng, også i den kirkelige undervisning, som jeg tror bliver svær at opretholde, hvis børnene fra 4. klasse går i Snedsted. Jeg vil også nævne Stagstrup Skoles gode tradition med krybbespil til jul. Generalprøven er for Ældrecenteret Vestergården, bedsteforældre, Vildsund Børnehave, dagplejen m.fl. Alle samles i kirken kort før jul - og skolen synger julen ind. Sådan en god tradition bliver det også vanskeligt at opretholde, hvis der kun er de små klasser. Ligeledes Religionernes Dag midt i september - hvor vi efterhånden har fået skabt en god tradition med morgensang i kirken for hele skolen. Et godt samarbejde Meget mere kunne nævnes. Men sammenfattende vil jeg gerne sige: Vi har et godt samarbejde mellem skolen og kirken her i Stagstrup (og Harring). Det er måske ikke synligt – eller målbart i kroner og øre – men det tæller med, når det gælder livskvalitet og hele opgaven med at afbøde det traditionstab, der har været. Jeg håber, det samlede byråd, når det skal tage stilling til indstillingen fra børne, familie- og kulturudvalget, også vil have dette med i overvejelserne. Bolt-Jørgensen har påpeget spørgsmålet om liv i landsbyen (eller mangel på samme)- det er også noget, man må tænke med. Vil unge mennesker og børnefamilier bosætte sig her i området, hvis vores velfungerende skole lukkes/laves til undervisningssted for 0.-3. klasse? Men altså: Mit ærinde er at sige: Kirken vil gerne beholde skolen. Derfor: Bevar Stagstrup Skole!