Lokalpolitik

Bevar vandmøllen og fornuften...

OPRÅB:Til alle interesserede, uvidende og misinformerede borgere i Sæby. I debatten om hvad der skal ske ved vandmøllen, har en stor del af Sæbys borgere åbenbart ikke forstået, hvad sagen drejer sig om. En klokkeklar EU lov, som Danmark har underskrevet, om vanddyrernes frie og uhindrede passage, gør simpelthen opstemningen ulovlig. Det er derfor ikke et spørgsmål om, men et spørgsmål om hvorledes opstemning skal ændres. Ingen - og jeg gentager - ingen må eller kan ændre på de flotte rester af den gamle vandmølle, som ejeren kun fortjener ros for plejen af. Amtet har lavet tre forslag til ændringer. Det ene berører kun et lille stykke af "siestasiden" på opstemningen. Det minder lidt om det forslag mølleren selv er kommet med, til fri passage. Amtet har også pengene til at lave det, af den simple grund, at forholdene er ulovlige, hvilket vores politikere også godt ved, selvom en enkelt vil til at åbne et tivoli ved møllen. Amtet er ansvarligt og kan få en alvorlig sag på halsen bl.a. for dyremishandling, samt for ikke at følge loven. Måske skulle der en anmeldelse til for at få amtet til at træde i karakter og udfører deres opgave. Og der er ingen tvivl om at amtet har pengene til at løse denne ulovlighed. Skulle ansvarlige lokalpolitikere få held til at sinke dette uundgåelige fiskepassageprojekt til efter kommune sammenlægningen, må det blive optil tilsynsrådets vurdering om ikke de ansvarlige politikere skal betale projektet af egen lomme. For ellers er der kun skatteborgerne i den nye storkommune til at betale regningen. Sæby Kommune vogter da ellers fredet bygninger nidkært, hvor ikke en tagsten må ændres, men at et byrådsmedlem ønsker at amtet skal sætte et møllehjul på den gamle vandmølle rest gør ikke noget. Skal amtet også genetablere jernbaneskinner ved den gamle station blot for at nogle gider fotografere den.? Nej - vågn op - Sæby, opstemningen skal ændres, så de knuste fisk ikke længere ses drive i strømmen. Pengene er der lige nu og at projektet bliver gennemført er lige så soleklart som den lov der kræver det.