Bevar vuggestuen som et tilbud

Børnepasning 1. september 2004 06:00

Malthe og Magnus' mor Tina Høj (forælder i Vuggestuen Himmelblå) VUGGESTUEN: Jeg er en af de forældre, der med både forundring og fortvivlelse har modtaget nyheden om en mulig lukning af Vuggestuen Himmelblå. For det første kan jeg slet ikke forstå, at man som kommune profilerer sig af at være både familiesmart og hverdagsrar(t) samtidig med, at man vil fratage børnefamilierne muligheden for at vælge vuggestuen som pasningstilbud. Desuden har kommunen i indeværende år afsluttet de sidste til- og ombygningsprojekter i Vuggestuen, som gør at Vuggestuen i dag har utrolig gode rammer for børnene både ude og inde. I kommunens sparekatalog fremgår det, at lokalerne skal benyttes til andre formål - men hvorfor ikke se på om en omstrukturering kunne gøre, at vuggestuen kunne bevares, da det er til dette formål lokalerne er bedst egnede. Behøver det at være dyrere at have en vuggestue end 6 dagplejere? – og er man sikker på, at der i fremtiden ikke bliver behov for at ansætte mere end de 6 dagplejere i stedet for Vuggestuen? – og skal det kun være et spørgsmål om økonomi? Brønderslevs nye "brand" føler jeg slet ikke stemmer overens med kommunens nye sparekatalog ! Jeg mener ikke, at denne debat skal være en kamp mellem dagplejen og vuggestuen. Jeg mener ikke, at man generelt kan sige, at det ene tilbud er bedre end det andet. Begge pasningstilbud har deres fordele og ulemper. Jeg mener til gengæld, at det er godt for os som forældre at kunne vælge det pasningstilbud, som vi mener er det bedste for vores børn. Jeg er selv mor til tvillingedrenge og har på den baggrund valgt vuggestuen. Mine drenge har stadig brug for at have hinanden i nærheden samtidig med, at de også har brug for at være (alene) sammen med andre. Det behov får de dækket ved at være i vuggestuen sammen med mange andre børn. Som tvillingeforældre blev vi desuden i dagplejen stillet i udsigt at skulle aflevere vores børn hos to forskellige gæstedagplejere ved sygdom og ferie. Det var vi ikke interesseret i og så det som en stor fordel at kunne aflevere vores børn samme sted hver dag. For vores vedkommende har vuggestuen været det bedste pasningstilbud. Dermed ikke sagt, at vuggestuen skal bevares for tvillingers skyld men det er for at gøre opmærksom på, at det blot er en gruppe af børn som dette pasningstilbud passer utrolig godt til. Jeg håber bestemt ikke, at det ender med en lukning af Vuggestuen Himmelblå. Det vil være en forringelse af børnefamiliernes muligheder i kommunen. Hvis det sker, er der ingen alternativ til dagplejen, og det synes jeg vil være utrolig ærgerligt. Vi har en vuggestue, der på alle måder er velfungerende, og det vil være et stort tab at miste den. En mulig begrundelse for lukningen af Vuggestuen er mangel på børn. Hvad det skyldes, står jeg helt uforstående overfor, og med en mulig lukning af institutionen bliver søgningen nok desværre ikke stigende den kommende tid.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...