Lokalpolitik

Bevaringsværdig - eller bare gammel

Kommunen prioriterer udvikling, museet vil bevare

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Håbets Allé 3 - karakteren 5 og ikke bevaringsværdig. Husene på Håbets Allé er 100 år gamle og tegnet af kommunekæmner Jens Nielsen, som satte arkitektonisk præg i begyndelsen af 1900-tallet. Foto: Eva Seider

FREDERIKSHAVN:Er Park Hotel bevaringsværdig. Er de 100 år gamle og fra starten ens huse på Håbets Allé bevaringsværdige? Bangsbo Museum besvarer spørgsmålet om miljøet på Håbets Allé er værd at bevare med et ja. Kommunen med et nej. Og ligesådan med Park Hotel. Huse i Frederikshavn fra før 1940 blev ved udarbejdelse af Kommuneatlasset i 1999 bedømt og vurderet og fik karakterer af fagfolk, som ikke blot kikkede på arkitektur, men også på kulturhistoriske og miljømæssige værdier samt på originalitet og bevaringstilstand. Nu danner karaktergivningen grundlag for en disput om hvilke bygninger, der skal optages i kommuneplanen som bevaringsværdige. For er en bygning først anført i kommuneplanen som bevaringsværdig, så forpligter det både ejer og kommune til at søge ejendommen bevaret. Kommunen skal bl.a. tilbyde rådgivning til ejerne om, hvordan de kan sikre og styrke ejendommes arkitektoniske værdi. Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives uden byrådets tilladelse. Hvis ejeren alligevel ønsker en bevaringsværdig bygning nedrevet, sættes et større apparat med offentliggørelse af nedrivningsplanerne og høring i værk. Karakter fra 1-9 Det er det samlede ”eksamensgennemsnit” fra udarbejdelsen af Kommuneatlasset, som danner grundlag for beslutningen om, hvilke huse der skal have betegnelsen bevaringsværdige. Karakterne går fra 1 til 9, hvor 1 er fredet og 9 de mindst bevaringsværdige. Uenigheden mellem kommune og museum handler om hvor højt et karaktergennemsnit, der skal til for at en bygning skal optages i kommuneplanen som bevaringsværdig. Museet mener, at bygninger med karakter 1-6 skal have status som bevaringsværdige. Frederikshavn Kommune vil sætte grænsen ved karakteren 4. I praksis indebærer kommunens linje, at enkelte huse på Håbets Allé, men langt fra alle, bliver optaget i kommuneplanen som bevaringsværdige. For nylig gav kommunen, trods protest fra museet, Nordjyske Bank tilladelse til at nedrive Danmarksgade 54, som med karakteren 6 ikke er bevaringsværdig i kommunens optik, men derimod er det i museets. Med en tilføjelse fra museet om, at bygningen oven i købet har fået en dårligere karakter, end den burde have ud fra kulturhistoriske hensyn. Bangsbo Museum mener, at kommunens holdning er i strid med ånd og intentioner ved udarbejdelsen af Kommuneatlasset og arkivar Lars Schreiber opfordrer til at værne om bevaringsværdige bygninger i stedet for at lade dem forfalde eller nedrive efter forgodtbefindende. I plan- og miljøudvalget har museets ønske om at få flere bygninger erklæret bevaringsværdige ikke gjort indtryk. Politikerne understreger i stedet at administrationspraksis på området skal sikre en naturlig erhvervs- og boligudvikling, og at erhvervsorganisationer skal med på listen over høringsberettigede vedrørende nedrivninger af bevaringsværdige bygninger. Altså klasse 1-4. Formanden for udvalget, Anders Gram Mikkelsen (S), tilføjer, at det at forhindre nedrivning/ombygning med en bevarende lokalplan er et alvorlig indgreb, som kun skal bruge for at sikre helt unikke miljøer. Skagen og Sæby Skagen Kommune, som i lighed med Frederikshavn, har udarbejdet Kommuneatlas over bevaringsværdige bygninger, har ikke indskrevet bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen, oplyser plan- og byggechef Ole Fisker, og Skagen når heller ikke at gøre det, inden den gamle kommune lukker ned til årsskiftet. - Men det afgørende er også, siger han, at bygningernes status fremgår af lokalplaner. En ny, bevarende lokalplan for Østerby i Skagen medtager, i lighed med i Frederikshavn, kun huse med karakteren 1-4 som bevaringsværdige. Sæby har i modsætning til Skagen og Frederikshavn ikke udarbejdet Kommuneatlas.