Bevaringsværdig gård nedrives

Stuehus skal genopføres så kulturmiljøet fastholdes

FREDERIKSHAVN:Ejeren af en bevaringsværdig nedlagt landbrugsejendom på Donbækvej 26 får tilladelse til at jævne stuehuset med jorden og opføre et nyt stuehus. Men kun på visse betingelser. - Vi præciserer, at nybyggeriet skal fastholde kulturmiljøet på ejendommen og vil derfor have sagen forelagt igen, inden der gives byggetilladelse, siger formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen (S). I Kommuneatlas over Frederikshavn Kommune betegnes stuehuset som havende "høj bevaringsværdi". Formanden for Kulturmiljørådet, Niels Bendsen, mener, at ejendommen er så betydningsfuld, at den bør bevares for eftertiden og arkivar på Bangsbo Museet Erik Christensen har reageret og foreslået, at der nægtes tilladelse til nedrivning. Kjeld Høgh Thomsen, der er arkitekt for ejeren af den tidligere landbrugsejendom, vurderer, at stuehuset ikke på forsvarlig vis kan renoveres uden en egentlig nyopførelse, og den vurdering gjorde indtryk på flertallet i udvalget. - Der ér tale om et helt specielt kulturmiljø og derfor anbefaler vi at den meget specielle høje stensokkel på stuehuset bevares eller genopføres på samme måde på nybyggeriet. På den måde har vi forsøgt så godt vi kan at komme begge parter i møde, siger Anders Gram Mikkelsen. Bruno Müller (S) kunne ikke stemme for tilladelsen til nedrivning men mente, at kommunen burde udstede et såkaldt § 14-forbud, der medfører krav om en bevarende lokalplan og at kommunen i sidste ende kan blive nødt til at overtage ejendommen for at sikre den mod nedrivning. - Et § 14-påbud vil kunne betyde, at ejeren kan kræve et seks-cifret beløb i erstatning, hvis han kan påvise værditab, siger Anders Gram Mikkelsen. Villy Møller (C) og Paul Rode Andersen (SF) deltog ikke i behandlingen af dette punkt på dagsordenen.