Litteratur

Beviserne mangler fortsat

Jeg havde glædet mig til et indlæg fra hr. Geoffrey Cain, hvor han virkelig satte ansvar bag sine vulgære og meget udanske indlæg om danske borgere og politikere og ikke alene som hidtil en nedvurdering af min person.

Men hvad driver den gode hr. Cain det til? Mere end tre fjerdedele af det ynkelige og ligegyldige indlæg handler om Don Quijote - den bedrøvelige skikkelse af en verdensfjern idealist og fantast fra Cervantes roman. Hvorfor mon hr. Cain kommer til at tænke på denne berømte roman, hvis navn han ikke kan stave til?Romanens forfatter Saaveadra Cervante bestred beskedne job bl.a. som skattopkræver i Andalusien; men uregelmæssigheder førte til afsked og fængsling. Hr. Cain udviser påfaldende stor interesse for mærkelige ting: psykiatriske afdelinger, bæltefikseringer, en verdensfjern idealist og fantast, vindmøller, en forfatter, der var bedrager og endte i fængsel, bandbuler, indbildte domæner, parykker i engelske retssale, underbevidsthedens mørke kringelkroge, løse skruer og endelig beviser, beviser, beviser. En vigtig del af den jødiske etik påbyder, at man behandler ”den fremmede” godt. Det fremgår også af bladet ”Israel”, som jeg har læst i mange år. Det har jeg ligeledes oplevet til fulde ved at besøge dette dejlige land Israel og dens befolkning. Alle jøder er stolte af at være jøder, der findes ingen, som forsøger at skjule det. Det er ikke ualmindeligt at møde jødiske mænd, der hver dag takker Gud for, at de ikke er født som ikke-jøder. Hvad møder vi så her i vort eget land? En jøde, der ikke vil kendes ved sin baggrund. En jøde der alle steder, hvor det er muligt håner anderledes tænkende, især muslimer, for deres tro og deres Koran. Utallige steder har denne ondskabsfulde mand i ly af sit medlemsskab af Dansk Folkeparti nedgjort anderledes tænkende på den mest nedværdigende måde uden på noget tidspunkt at oplyse om, hvad der står i Toraen og Talmud. Med støtte af Dansk Folkeparti angribes muslimer for deres omskærelser, slagtemetoder og straffe. Hvorfor fortæller hr. Cain ikke, at der i jødernes hellige lovbøger beskrives lignende forhold. Hvorfor mom det er umuligt at låne en Tora og en Talmud på et alm. købstadsbibliotek?Er det rigtig som det skrives, at jøderne håner den kristne og muslimske religion og lovpriser der egen, som de dog ikke vil have, at vi får reelt kendskab til? Jeg ved, at hr. Cain har travlt. Nu er der kommet bog nr. to om Pia Kjærsgård, skrevet af hr. Cain. Dens titel er:”Gensyn med ondskabens ikon”. Den forherliger og skamroser naturligvis Pia K. lige så meget som den første; og hr. Langballe og hr. Krarup vil sikkert som hidtil nævne den ved alle mulige givne lejligheder. Hr. Cain gjorde mig opmærksom på romanen om Don Quijote. Jeg vil stærkt anbefale hr. Cain at læse David Trads: ”Dansk Folkebedrag” og som personlig anbefaling at opfriske Martin Luthers: ”Jøderne og deres løgne”.