Brønderslev

BGF mangler to

BRØNDERSLEV:Brønderslev Gymnastikforenings bestyrelse fik af generalforsamlingen fuldmagt til at finder to medlemmer til bestyrelsen. Inden en måned skal bestyrelsen således finde to nye medlemmer, som det ikke lykkedes generalforsamlingen at få valgt. Næstformand Gitte Varberg, sekretær Marianne Sørensen, og bestyrelsesmedlem Helle Mortensen udtrådte. Der var genvalg til formand Ole Vittrup, kasserer Henrik Lønbro, og bestyrelsesmedlem Agner H. Svendsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Henrik Rasmussen. Bestyrelsen består endvidere af Else Christensen. Bestyrelsen konstituerer sig på ny på et bestyrelsesmøde i slutningen af maj. Brønderslev Gymnastikforening har samme udfordring, som mange andre foreninger i disse år. Det er svært at få besat pladserne i bestyrelsen, konstaterede Ole Vittrup. Derfor er bestyrelsen også meget bevidst om at få uddelegeret så meget arbejde til andre frivillige som muligt, tilføjede Ole Vittrup i sin beretning. Han opfordrede samtidig frivillige til at melde sig under fanerne og gøre en forskel. Generalforsamlingen overvejede muligheden for at lave projektorienterede teams. Og teams med temaer som motion/fitness, børnegymnastik, junior/ungegymnastik, voksengymnastik, web/PR, sponsorater. Alt dette for at inddrage medlemmer og instruktører i det arbejde, der vedrører netop dem selv eller er deres kernekompetencer, lyder det fra Ole Vittrup. Samtidig kan bestyrelsen få mere rum til at varetage de egentlige bestyrelsesopgaver såsom visioner, udvikling og strategi. bi