Byrsted

BHI får hjælp for sump-lugt

KIRKETERP:Et system af kloakrør, der havde sin bedste tid et stykke ind i forrige århundrede, kommer ikke til at genere spillere i Kirketerps idrætsklub meget længere. Kommunens Folkeoplysningsudvalg har bevilget op til 70.000 kroner til at forny rørene ovenpå en ansøgning fra formanden for Byrsted Hjeds Idrætsforening (BHI), Carsten Mikkelsen. Den levner ikke rimelig tvivl om, at problemet er generende. ”Kloakrørsystemet er gennemgroet af rødder med mere og virker ikke hensigtsmæssigt. Det indebærer fugtproblemer i murværket og store lugtgener i om-klædningsrummene, toiletterne og baderummene, idet kloakvandet ikke løber som det skal, men står og sumper”, lyder det i den bevillingsgivende ansøgning. ”Skaderne skal afhjælpes hurtigst muligt, idet det bliver værre og værre. Lugtgenerne er kommet her i 2003 og er på visse dage uudholdelige”, skriver formanden videre. Håbet er at udskiftningen af rør kan ordnes inden sæsonen for alvor går i gang til marts. Men så skal man også i gang nu, for gulvene skal graves op i hele seks rum før problemet kan tildækkes. Til gengæld kan arbejdet kobles sammen med at klubhuset alligevel skal tilsluttes Kirketerps nye kloaksystem. Bevillingen er dog givet under forudsætning af, at BHI’erne indhenter flere tilbud på arbejdet først.