EMNER

BI kåret til Årets Børnefodboldklub

BIhar gjort meget for ungdommen, og det har givet genlyd

BRØNDERSLEV:Brønderslev Idrætsforening er kåret til Årets Børnefodboldklub i Nordjylland. Ungdomsformand John Hansen er stolt over anerkendelsen, der er resultatet af mange års intenst arbejde med ungdomsafdelingen. - Brønderslev Idrætsforening har igennem mange år haft en stor ungdomsafdeling. Afdelingen er blevet drevet af nogle få ildsjæle, som tog sig af alle de daglige praktiske arbejdsopgaver. Der har ikke været overskud til at tænke langsigtet - at få udarbejdet en strategi og sat nogle mål. Tendensen har været at lederne efter ét-to år er brændt ud og har ladet sig erstatte af nye folk, som så skulle starte forfra. For knap to år siden besluttede den nye bestyrelse, at der skulle udarbejdes en langsigtet plan for klubben. Målet var at få beskrevet og uddelegeret arbejdsopgaverne og derved frigøre ressourcer i bestyrelse og ungdomsudvalget til at tænke langsigtet og sikre kontinuiteten i lederarbejdet. - Vi besluttede samtidig at sætte øget fokus på hele ungdomsafdelingen, tilføjer John Hansen. Resultatet af dette arbejde begynder nu for alvor at bære frugt og i nedennævnte redegøres der for hvad der er sket i klubben gennem de seneste halvandet år. Leg og fodbold - For at fremme børnefodbolden i Brønderslev tog vi sidste år initiativ til at afholde en indskrivningsdag for de yngste børn. Ideen er at træningen primært skal bestå af lege hvor fodbolden indgår som en naturlig den. Målgruppen er piger og drenge i alderen fra tre år til syv år. Der trænes en gang om ugen. Vi laver plakater som opsættes i alle byens børnehaver og fritidsinstitutioner. Vi har endvidere en god dialog med institutionernes ledere, som er med til at gøre forældrene opmærksomme på tilbudet. I 2005 har vi gentaget arrangementet, og her mødte der 103 nye spillere op. Nye træningsmetoder - For at bedre vore spilleres løbe- og bevægelsesfærdigheder, har vi i år, indledt et samarbejde med den lokale idrætshøjskole. Alle vore hold fra drenge/pige og nedefter deltager i løbeskoling og koordinationstræning. Initiativet startede med et internt kursus for vore trænere for at få træningsøvelserne i gang hurtigt. Herefter har alle hold haft regelmæssige træningspas ledet af Jan Ramlov, som er idrætslærer. - Herudover har vi valgt at ansætte to målmandstrænere. Børnefodboldkurser Alle BI's hold fra miniput og nedefter trænes af forældre. Ofte er deres eneste trænerkompetence, at de selv har spillet fodbold på et tidspunkt. - Det er vort mål, at alle trænere deltager i et eller flere trænerkurser i løbet af en sæson. Før denne sæson spurgte vi vore trænere om, hvilke JBU- kurser de ville være mest interesseret i. Fodboldskole Brønderslev Idrætsforening var med første gang der blev afholdt fodboldskole, og har hvert år siden været vært ved arrangementet. - Vore egne spillere ser frem til en uges fodbold, og mange af trænerne på skolen er også trænere for vore klubhold. Sidste år afholdt vi for første gang "Pigeraketten". Her var der også god tilslutning og de positive tilbagemeldinger vi fik, medførte at vi igen i indeværende sæson har afholdt dagen. Rekruttering af trænere - Det er vort mål at vore ældste ungdomsspillere og seniorspillere engagerer sig i klubbens udvikling, og påtager sig et socialt ansvar. Dette har bla. udmøntet sig i, at en del ungdomsspillere i dag, enten fungerer som trænere, eller hjælpetrænere, for yngre hold. To at vore ungdomsspillere har i år taget dommereksamen og dømmer ungdomskampe i landsdelen. Herudover har vi lavet en ordning, hvorefter vore seniorspillere dømmer nogle at de ungdomskampe som ikke dømmes af rigtige dommere. Turnering for poder På grund af den massive tilgang af spillere til de yngste hold, var der en del spillere, som ikke regelmæssigt kom ud at spille kampe. - Vore trænere tog derfor initiativ til at afholde en turnering på BI-Centeret. Forældreinvolvering - For at klubben kan drives er der behov for at der hvert år genereres en ikke ubetydelig sum penge. Derfor har vi mange aktiviteter som kræver en stor indsats af forældrene. Bla. kan nævnes at vi i 2004 og 2005 har været vært ved afholdelse af Nørhalne Cup. Op imod 200 forældre har her besat en lang række vagter, ligesom de deltage ri mange andre ting, fortæller JohnHansen.