Bi]lis]ter i ret]ten

EMNER 26. juni 2003 08:00

DRON]NING]LUND: En kvin]de fra Tho]rup blev idømt et års ube]tin]get fra]ken]del]se af kø]re]kor]tet og en bøde på 1500 kr. ved Ret]ten i Sæby. Hun var en af de så]kald]te spø]gel]ses]bi]lis]ter, der i ny og næ ska]ber skræk på mo]tor]ve]jen, når de kø]rer imod kør]sels]ret]nin]gen. 13. maj om for]mid]da]gen i år kør]te den kvin]de]li]ge bi]list nemlig imod kør]sels]ret]nin]gen på mo]tor]ve]jen fra af]kørs]len ved Jys]ke Ås. Det be]tød, at andre bi]lis]ter kom i fare, og måtte und]vi]ge ud i nød]spo]ret. En 38-årig mand fra Dron]ning]lund-kan]ten var også i ret]ten for sin kør]sel. Men han bur]de slet ikke sid]de bag rat]tet. Han blev nemlig idømt tre må]ne]ders ube]tin]get fæng]sel bl.a. for at have kørt bil i fra]ken]del]ses]ti]den. Man]den kør]te bi]len selv]om han tidligere har kørt uden kø]re]kort og er fra]kendt fø]rer]be]vi]set for be]stan]digt. Den 38-årige blev des]uden dømt for ikke at have ind]re]gis]tre]ret eller for]sik]ret bi]len, li]ge]som han blev dømt for ulov]lig omgang med hit]te]gods. En 27-årig mand fra Dron]ning]lund blev idømt en bøde på 1500 kr. for at køre for stær]kt. Han kør]te 82 km/t, hvor man høj]est må køre 60 km/t, og det kos]ter nu en bøde. For stær]kt gik det også for en 29-årig mand fra Hjal]le]rup, der fik en bøde på 500 kr. for at have kørt 59 km/t. hvor man høj]est må køre 50 km/t.]Schou

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...