Aalborg

Bibelcamping i pinsedagene

Der er også tid til at slappe af ved teltene.

Der er også tid til at slappe af ved teltene.

@Brød.8.note-firkant-fremh:STRANDBY: Traditionen tro lægger Myrhøj Camp Limfjorden græs til bibelcamping i pinsedagene.Programmet indledes fredag aften, hvor indremissionær Lars Møller Nielsen, Viborg, står for mødet, mens Hanne Sohn, Aalborg står for underholdningen med en sang. Lørdag kan man blandt andet høre indremissionær Henri Jensen, Silkeborg, tale over emnet ”Jeg tror på de Helliges samfund”. Om aftenen synger IM gruppen Hobro. Søndag formiddag går deltagerne i pinselejren til gudstjeneste i omegnens kirker om formiddagen. Om eftermiddagen er der familieeftermiddag. Til aftenmødet kommer landssekretær Peter Nord Hansen, Fredericia, og et børnekor. Det er også Peter Nord Hansen, der står for gudstjeneste i teltet mandag formiddag. Lejren slutter mandag eftermiddag efter et godt kaffebord.