Bibliotek eller læringsrum?

BIBLIOTEKER:For 15 år siden blev der i den nye folkeskolelov indført begrebet Pædagogisk Service Center, forkortet PSC. Allerede dengang var biblioteksbegrebet til debat og under forandring. Derfor var begrebet allerede i sin fødsel bagud for de forandringer, som var i gang. Både i opfattelsen af hvor og hvordan børn lærer i dag kontra tidligere. Ligeledes hvordan og hvad et skolebibliotek skal fungere som og tilbyde. Ikonet er PLC, Pædagogisk Lærings Center. Landsstyrelsen for Danske Skolebibliotekarer nedsatte i 2004 en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: ¿Det er udvalgets opgave at indsamle tilgængelig viden om læringscentre og lave en visionær beskrivelse af ¿Skolebiblioteket som læringscenter¿, som kan danne grundlag for Danmarks Skolebibliotekarers bud på, hvad et læringscenter kunne være.¿ I oktober 2005 kom pjecen ¿Skolebiblioteket som læringscenter ¿ udvikling til fremtiden. Heri blev opgaven for ¿biblioteket¿ defineret således: [ varetager opgaver som undervisning, vejledning og formidling i relation til læring og læreprocesser [ iværksætter initiativer, der bidrager til skolens stadige udvikling [ stiller fysiske og virtuelle læringsressourcer til rådighed for lærerens undervisning og den enkelte elevs alsidige, personlige og faglige udvikling. [ fungerer som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø. Man må jo grangiveligt konstatere, at der er lysår mellem den gængse opfattelse af et bibliotek, som bl.a. udtrykt i diverse artikler og læserindlæg i ¿Nordjyske¿, og den funktion, som bl.a. Danmarks Skolebibliotekarer giver udtryk for. På min lille skole, hvor jeg har ansvaret for ¿bibliotekets¿ udvikling, var der i slutningen af forrige årtusind en livlig debat om placeringen og indholdet i en ny til/ombygning. Heldigvis nød ideerne i den fløj, som jeg tilhørte, fremme i byggeriet, og jeg har, siden jeg fik ansvaret i 2001, forsøgt at styre i en retning, som udtrykt i pjecen fra DS. For at noget kan udvikles må noget ¿ om ikke afvikles ¿ så ændres. De fysiske rammer er nu engang givet, og så må der indrettes herefter. Derfor har jeg også skabt ¿alternative¿ hylder, som ikke falder lige i øjnene, men som kan nås på kort tid. Vores ¿bibliotek¿ er i dag et læringsrum. Et mix af bøger både fag og skønlitterære titler, pc¿er, lyd, billed og filmiske muligheder, interaktive tavler, udstoppede dyr, Lego klodser og kulturformidlende tilbud af enhver art. Flere klasser med stor forskel i alder arbejder side om side. De største krav stilles til lærerne, der skal vænne sig til ikke at være i fokus hele tiden. Børnene navigerer nemt og problemfrit i rummet, som af og til har karakter af Fredericia Banegård, dog med den afgørende forskel at ankomst og afgangstiderne overholdes ¿ næsten. Det kan være svært at fløjte til afgang, når man fornemmer at læringsgryden koger. Samtidig med ændringerne er det glædeligt at konstatere, at udlånstallet er konstant stigende og såvel elever som lærere, når det ønskes, nemt kan få adgang til de ¿gamle titler¿.

Forsiden