Bibliotek hører brugerne

Filialerne skal fra næste år flyttes på skolerne

AABYBRO:Fra 1. januar skal biblioteksfilialerne i Birkelse, Biersted og Nørhalne flyttes til de lokale skoler, men hvordan de så fremover skal fungere som filialer, skal afgøres de kommende måneder. I går havde skole- og kultur-forvaltningschef NielsEske Nyhus og ledende bibliotekar Inger Thellufsen møde om byrådets beslutning, og hvordan den skal udmøntes. - Målet er at nedsætte arbejdsgrupper i Biersted og i Nørhalne.De to grupper skal så finde frem til den bedste lokale løsning. Hver gruppe skal have repræsentanter fra de relevante medarbejdere på bibliotekerne og på skolerne, samt fra kernebrugerne som dagplejere, fortæller Niels Eske Nyhus. - De to grupper skal så komme med oplæg til den bedste løsning på samme vis, som det allerede er sket i Birkelse, siger han. Baggrunden er, at et enigt byråd med budget 2005 har besluttet, at filialerne i Biersted og Nørhalne skal sælges og have base på de lokale skoler. Tidligere er der lavet oplæg for en flytning af biblioteket i Birkelse fra plejecentret til centralskolen, mens biblioteket på Gjøl allerede deler bygning med skolen. Ændringerne vil give en besparelse på driften på ca. 150.000 kroner om året samt en indtægt i form af salget af biblioteks-bygningerne i Nørhalne og i Biersted. Men bibliotekarerne er usikre på, hvordan filialerne så skal fungere i fremtiden - om det skal være kombinerede skole- og folkebiblioteker, om det skal være et fælles bibliotek, eller om filialerne fremover skal være det lille aflide-bibliotek. Og den usikkerhed har de tidligere givet til udtryk i et brev til borgmester Ole LykkegaardAndersen (V). Han har svaret, at det skal afklares i den kommende tid, og det sker med inddragelse af blandt andre bibliotekarerne. De understreger, at de er parate til at se på nye løsninger og vil gerne være med til at afprøve forskellige former for løsninger i de fire lokalsamfund. Pres på hovedbibliotek Men de peger også på, at det kan give problemer for hovedbiblioteket iAabybro. Bibliotekarerne frygter nemlig, at en nedskæring på filialerne i sidste ende kan betyde, at salen påAabybroBibliotek nødvendigvis må inddrages til udlån af bøger og andre materialer. Det vil sætte en stopper for de mange udstillinger, kurser og andre aktiviteter, som salen benyttes til idag. De fire filialer har nemlig til sammen cirka 24.000 bøger, blade og andet materiale til udlån, og hovedbiblioteket kan umuligt rumme disse mange enheder uden at inddrage salen.