Børnepasning

Bibliotek i den gamle børnehave

HALS:I starten af året blev det besluttet, at skolebiblioteket og folkebiblioteket skal adskilles i forbindelse med bygningen af 3. etape af Hals Skole. - Vi har haft det oppe i byrådet, hvor biblioteket skal ligge, og nedsat et lille udvalg for at se, hvad der er af muligheder og fundet, at den gamle børnehavegrund på Østergade 2A er en nærliggende mulighed, fortæller borgmester Bent Sørensen (A). Efter en vurdering fra Hals Kommunes Biblioteker og Teknisk Forvaltning har Børne- og kulturudvalget fundet, at bygningerne er velegnet til bibliotek, og ligger godt placeret i byen, med nogle tilpasninger og en arealudvidelse på 35 m2. Ialt med et overslag på financieringen på 851.800,-kr. Børnehaven er ét af de steder, der peges på, og det skal nu diskuteres i økonomiudvalget. Samtidig er der kommet en henvendelse fra forældrebestyrelsen for dagplejen i Hals om mulighed for at bibeholde legepladsen i den tidligere børnehave, og det er Hals Kommunes Biblioteker ikke umiddelbart afvisende overfor.