Bibliotek reducerer åbningstid

} GEDSTED: Da biblioteket i Gedsted i september 2003 flyttede til de nyindrettede lokaler på Gedsted Skole blev åbningstiden samtidig udvidet. Det har imidlertid vist sig, at antallet af lånere, som finder vej til biblioteket, er faldet, og navnlig om torsdagen kommer der meget få. - Det tager biblioteket nu konsekvensen af og reducerer åbningstiden. Fremover vil biblioteket være åbent mandag fra kl. 15-20 og torsdag fra kl. 10-13, oplyser bibliotekar Lisbeth Arent fra Aalestrup Bibliotek, hvor Gedsted-afdelingen hører. Den samlede indskrænkning af åbningstiden er således på fem timer. Om torsdagen har der nemlig hidtil været åbenbart - På alle skoledage er der desuden mulighed for at komme og læse aviser og tidsskrifter samt benytte bibliotekets computere fra kl. 8-14, tilføjer Lisbeth Arent. } FÆLLESMØDER: Med baggrund i, at byrådet har truffet beslutning om at nedlægge Hvam Skole 31. juli næste år og samtidig lægge skoledistriktet sammen med Aalestrup Skoles nuværende distrikt, har skolebestyrelsen ved Aalestrup Skole haft inviteret Hvam Skoles bestyrelse til et fællesmøde. "Der er fra begge bestyrelsers side en positiv indstilling til et godt og konstruktivt samarbejde for at få de kommende elever integreret på en god og fornuftig måde". Det kan man læse i december-nummeret af Aalestrup Skoles blad "Fluedaskeren". Heri oplyses også, at de to skolebestyrelser allerede 6. januar holder fællesmøde igen, ligesom ¨Hvam-forældrene inviteres til et åbent hus arrangement på Aalestrup Skole 11. januar.