Biblioteker får flere lukkedage

Tre mister deres job i Jammerbugts biblioteker, og på lukkedage må brugerne klare sig selv.

Bibliotekerne i Jammerbugt skal spare næste år, og det går både ud over de ansatte og vil kunne mærkes af brugerne. Bibliotekschef Susanne Hjorth Hansen oplyser, at der blandt andet skal reduceres med 19 personaletimer for at opnå den pålagte besparelse, og det betyder fyring af tre fuldtidsansatte blandt de i alt 20 bibliotekarer og HK-ansatte. - Vi kan desværre ikke klare det ved naturlig afgang, og vi kan ikke skære mere i materialekontoen, forklarer hun. Nedskæringen i budgettet betyder, at der bliver en ugentlig lukkedag på de fire biblioteker, altså en dag hvor der ikke vil være personale til stede, men hvor brugerne er henvist til at betjene sig selv. - Der vil være selvbetjening alle ugens dage fra 9 til 21, når det er gennemført i alle fire byer, og det er det i begyndelsen af næste år, forklarer Susanne Hjorth Hansen. - Vi må også reducere lørdagsbemandingen, så der kun er en enkelt på arbejde. Man kan sige, at flere og flere af de opgaver, personalet før har haft, bliver lagt over på brugerne selv, som hun siger. Bogbussens drift vil ikke blive påvirket af nedskæringerne, pointerer hun. Med den nye ordning indføres ens åbningstider på de fire biblioteker, så de bliver lettere at huske. De ubemandede lukkedage bliver tirsdag i Brovst og Pandrup og onsdag i Fjerritslev og Aabybro, har kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget besluttet. Udvalgsformand Helle Bak Andreasen (V) siger om besparelsen på biblioteksområdet, at det er en af dem, der i hendes øjne ikke gør så ondt endda. - Andre besparelser kan man sige åh nej til og få helt mavepine af, men det får jeg ikke her. En enig kommunalbestyrelse har besluttet, at der skulle spares på bibliotekerne, og vi kan også se, at selvbetjeningsordningen er blevet rigtig godt modtaget af brugerne, der hvor den er kommet i gang, siger hun. - Jeg oplever, at både unge og ældre benytter sig rigtig meget af muligheden, og jeg tror ikke det får voldsom betydning, at bibliotekerne er ubemandet en dag om ugen, lyder hendes vurdering. - Men selvfølgelig er det en forringelse, og det koster beklageligvis stillinger, men det var den mulighed, der var.