Lokalpolitik

Biblioteker på vippen

DRONNINGLUND: Fremtiden for Dronninglund Kommunes folkebiblioteker kan nå at ændre sig markant, inden byrådet 8. oktober gennemfører den afgørende andenbehandling af kommunebudgettet for 2003. Det står klart, efter at Venstres og Borgerlistens repræsentanter i økonomiudvalget i forbindelse med indstillingen af budgettet til byrådets førstebehandling har bedt om at få udarbejdet en oversigt over, hvilke besparelser der kan opnås ved eventuelt at nedlægge lokale biblioteksfilialer og/eller gennemføre en sammenlægning af kommunens folke- og skolebiblioteker. - Det kan godt tænkes at få en betydning på næste års budget, konstaterer borgmester Mikael Klitgaard (V), der ikke på nuværende tidspunkt ønsker at give et bud på, om der vil ske ændringer på folkebiblioteksområdet inden byrådets andenbehandling af budgettet - fordi størrelsen på de mulige besparelser endnu ikke er kendt. Ud over den hurtige fokusering på folkebibliotekerne har økonomiudvalget knyttet en række andre bemærkninger til budgetindstillingen, og de går blandt andet på, at et eventuelt ekstra tilskud til Dronninglund Kommune som særligt vanskeligt stillet kommune skal gå lige i kommunekassen. Her har kommunen allerede tidligere fået 2,172 mio. kr. i støtte. Herudover er der enighed om at få gennemført en analyse af hele folkeskoleområdet for at se, om noget kan gøres bedre og mere effektivt dér, og en tilsvarende analyse vil Borgerlisten som den eneste gruppe også gerne have gennemført i forbindelse med visitationen af rengøring til pensionister.