Lokalpolitik

- Biblioteket alletiders borgerhus

Borgerforening ser store muligheder i en flytning af biblioteket i Støvring

I dag be­nyt­ter by­rå­det mø­de­sa­len over bib­lio­te­ket i Støv­ring til mø­der. Det går med duk­ke­de ho­ve­der langs skrå­væg­ge­ne.  Ar­kiv­fo­to: jens morten

I dag be­nyt­ter by­rå­det mø­de­sa­len over bib­lio­te­ket i Støv­ring til mø­der. Det går med duk­ke­de ho­ve­der langs skrå­væg­ge­ne. Ar­kiv­fo­to: jens morten

STØVRING:Biblioteket kan blive alletiders borgerhus. Den mulighed ser formanden for Støvring Borgerforening, som forud for sidste kommunalvalg lagde sig i selen for at skaffe de lidt ældre unge i byen et sted at udfolde sig. Per Brændgaard-Nielsen, der er formand for Støvring Borgerforening, er også medlem af den såkaldte følgegruppe, som er nedsat i forbindelse med projekt kulturel udvikling. Gruppen består af de mangeartede interessegrupper i forbindelse med kultur i bred forstand. - Da jeg hørte, at man foreslog biblioteket i Støvring flyttet til Stubhuset tænkte jeg, at det ville være helt rationelt at benytte den gode og moderne bygning, biblioteket i dag har, til et borgernes hus. Det vil være bedre end i det planlagte kulturhus, som man tænker Stubhuset udbygget til, fastslår Per Brændgaard-Nielsen. Planerne om et kulturhus i Støvring har bund i de kommunale budgetter, hvor der næste år i Støvring blev afsat to millioner kroner i hver af de følgende overslagsår. Arbejdet med den kulturelle udviklingsplan er sat i gang af Støvring byråd med deltagelse af repræsentanter for de to andre kommuner, Nørager og Skørping, da de tre kommuner fra nytår bliver til Rebild. - Det er også foreslået, at ungdommen kan få et tilholdssted ved Mastruphallen. Det vil være rationelt også, da man har faciliteter som cafeteria i forvejen og de unge dermed kunne være med til at give hallen bedre økonomi, fortsætter Per Brændgaard-Nielsen, der dog vil gå til sin bestyrelse for borgerforeningen med forslaget om at omdanne det nuværende bibliotek til et borgernes hus. - Det er jo godt, at Stubhuset formår at gøre Støvring kendt som et kultursted. Al respekt for det, men jeg tror ikke at det passer sammen med det behov, vi ser for de 16-, 18-, 20-årige. De vil kunne få et ungdomsværested i det nuværende bibliotek, slutter Per Brændgaard-Nielsen. Det var ikke muligt inden redaktionens slutning af få en kommentar fra kulturudvalgsformanden i Støvring, Peder Christensen, eller formanden for det tilsvarende vejledende udvalg i Rebild, Flemming Møller Mortensen.