Biblioteket den første kontraktholder

Frederikshavn Bibliotek har tegnet to-årig kontrakt med Kultur- og fritidsudvalget

Lokalpolitik 15. februar 2005 05:00

FREDERIKSHAVN: Bibliotekets chef, Thorkild Holm Pedersen, føler sig ikke begrænset af, at han (og resten af biblioteket) netop har indgået en toårig, intern kontrakt med Kultur- og fritidsudvalget. Snarere tværtimod. - Vi synes, at det er meget frugtbart og spændende at få en dialog med politikerne om, hvad er det egentlig er, vi skal yde og hvad vi skal sætte fokus på i den kommende to år - ud over vore kerneområder, selvfølgelig. Her gælder det om, hvilke udviklingsområder vi skal koncentrere os om, og kontrakten er et godt udgangspunkt for en god dialog, siger Thorkild Holm Pedersen. Han er heller ikke ked af, at der i kontrakten direkte står, at resultaterne skal være målbare - i bibliotekets tilfælde f.eks., at der i den vejledende handleplan er anført, at ét af succeskriterierne er et øget udlån på tre procent af børnebibliotekets materialer - i forbindelse med etableringen af "Det runde rum". - Det er en udfordring at skulle definere mål på denne måde, selv om jeg selvfølgelig også tror, at. nogle former for mål kommer til at ændre sig med tiden. Men det er OK med de 3 %. Til gengæld synes jeg, det kunne være lidt spændende at finde en type mål, som er helt anderledes - og anderledes målbare. På biblioteket betragter vi det f.eks. også som en af vore hovedopgaver at give folk det, de ikke vidste, de havde brug for. Dette at åbne folks øjne for noget, de ikke vidste fandtes - og hvordan definerer man et succeskriterium for det. Ved en kontraktstyring er vi tvunget til at definere det. Hvordan man så definerer et succeskriterium ud fra andet end tal, det har jeg har ikke svaret på nu, men jeg ville ønske at jeg kunne finde andre måder at måle det på, siger Holm Pedersen. I den interne kontrakt for biblioteket er ialt anført fem specifikke indsatsområder med medfølgende handleplaner og succeskriterier. Arbejdet evalueres midtvejs i starten af 2006 - og kontrakten løber til 31. december 2006.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...