Lokalpolitik

Biblioteket forbereder sig på fremtiden

BRØNDERSLEV:Torsdag og fredag tager personalet fra henholdsvis Brønderslev Bibliotek og Dronninglund Bibliotek på landbrugsskole. Det er hverken for at lære at malke køer eller køre traktor, men mest af alt et led i styrkelsen af det kommende samarbejde i storkommunen. Det foregår på Try Landbrugsskole, hvor der vil blive drøftet og taget stilling til en række forslag til en ny struktur i bibliotekerne. Allerede i juni præsenterede Brønderslev Bibliotek nogle af forslagene til kommunens børne og kulturforvaltning, og de vil blive behandlet yderligere på Try Landbrugsskole. Målet er, at få det bedst mulige bud på biblioteksvæsenet. Både fagligt og økonomisk. Bogbus og bemanding Et af emnerne er bogbussen, der skal kunne tilbyde nøjagtig samme muligheder som det almindelige bibiliotek. - Jeg ser store fremtidsmuligheder i bogbussen. Den kan tilpasses geografisk såvel som fagligt og indholdsmæssigt. Den er ideel til at bruge i landområder omkring Brønderslev, siger leder på Brønderslev bibliotek Bente Kristoffersen. Bogbussens velegnethed til landområder kan resultere i, at den i fremtiden vil erstatte filialer i yderområder. Blandt andet i Ø. Brønderslev, som også er et forslag, der drøftes. Bemandingen på biblioteket skal på den fremtidige dagsorden. Fremtidens bibliotek skal arbejde på nye måder, idet personalet skal bemande både det fysiske bibliotek og det digitale bibliotek. Blandt andet via arbejdet med hjemmesiden og ved at være med i de services, som bibliotekerne samarbejder om. Det stiller krav til bemandingen. - Jeg tror også godt, vi kan differentiere bemandingen mere, end vi gør nu, siger Bente Kristoffersen. Storkommune er godt Lederen for biblioteket ser i det hele taget store muligheder i kommunesammenlægningen med Dronninglund. - Ting, som i den nuværende kommuneform er svære at gennemføre, kan blive nemmere. Vi bliver flere medarbejdere, og det kan give plads til flere og nye projekter, lyder det fra lederen. Det digitale bibliotek Selvom biblioteket har fået ny hjemmeside, skal også den forbedres yderligere. Hjemmesiden skal primært fungere som den lokale indgang til viden, læring og oplevelser. I øjeblikket kan brugere af hjemmesiden bestille og låne bøger online, men biblioteket åbner også for, at der i fremtiden kan søges i betalingsbelagte databaser. - Det kunne eksempelvis være den danske avisdatabase Infomedia eller den engelsksprogede tidsskriftdatabase EBSCO. Børne -og kulturforvaltningen tager stilling til bibliotekets fremtid efter kommunalvalget.