Biblioteket kender din smag

En række danske folkebiblioteker har taget konsekvensen af den eksplosive udvikling i brugen af bibliotekerne via internettet. Bibliotekerne, der alle er med i Projekt Netbiblioteket, tilbyder nu en service, der automatisk sammenkæder en søgning i bibliotekets bøger med anbefalinger af typen: "Andre, der har lånt denne bog har også lånt....", hvor der så følger en række bogtitler i rangorden efter lånerinteresse. Tilbudet kan med tiden udvikles til personlige søgeprofiler, hvor den enkelte låner kan få anbefalinger af bøger, der ligger i tråd med lånerens smag. Det nye system bygger på store datamængder og statistisk akkumuleret låneradfærd, som i øvrigt er anonym. Systemet indeholder også sammenkædning til anbefalinger fra professionelle bibliotekarer og til forfatterbeskrivelser. Gitte Barlach fra Århus Kommunes Biblioteker er projektleder for 'Netbiblioteket', som initiativet kaldes. Hun oplyser, at tilbudet i første omgang gælder for de skønlitterære bøger, men et tilsvarende tilbud for fagbøger og musik er lige på trapperne. - Systemet bygger på, at vore brugere "stemmer" med deres låneadfærd. Den "kollektive intelligens", de dermed udtrykker, samler vi sammen og stiller til rådighed som inspiration for andre brugere. Det resulterer i anbefalinger, som er baseret på den samlede sum af brugererfaringer, forklarer hun. Hun understreger, at lånernes anonymitet er sikret. Lånerne behøver ikke at være nervøse for, om deres personlige låneadfærd kan spores. - Vi arbejder nu med at udvikle "skræddersyede personaliserede services" til brugerne. Ideen er, at den enkelte bruger opretter sin egen profil, som er med til at styre anbefalingerne. At tale om "kunstig intelligens" er måske lige i overkanten, men det nærmer sig, siger Gitte Barlach. Projekt Netbiblioteket er et samarbejde mellem Frederiksberg Kommunes Biblioteker, Gentofte Bibliotek, København Kommunes Biblioteker, Vejle Bibliotek, Herning Centralbibliotek, Silkeborg Bibliotek og Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Statsbiblioteket og Dansk Bibliotekscenter. Projektet støttes af Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker./ritzau/