Biblioteker

Biblioteket lukker midlertidigt

Bøger holder flyttedag og lokaler nyindrettes mere brugervenligt

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Bibliotek flytter om og lukker derfor midlertidigt i perioden fra den 17. november til den 7. december i år. Siden indflytningen i september 1987 har ca. 400.000 mennesker årligt besøgt biblioteket, og det svarer til til ca. 6.4 mio. mennesker på 16 år. - Der har sat sine spor – også på gulvbelægningen. Så i lukkeperioden vil biblioteket derfor også få afrenset og poleret gulvene, Efter branden i december 2001 begyndte vi også at arbejde med tanker om at ændre på bibliotekets indretning. Opstillingen af bibliotekets materialer i emnegrupper blev dengang valgt ud fra et ønske om at fremme publikums mulighed for at betjene sig selv. Imidlertid har den teknologiske udvikling, og de erfaringer, vi har gjort i perioden, vendt op og ned på, hvad der opleves som mest brugervenligt, siger vicebibliotekschef Kirsten Møller. Biblioteket har derfor allieret sig med firmaet Biblioteks-Design, som i samarbejde med medarbejderne, har udarbejdet et indretningsforslag, der opfylder de intentioner og forventninger, man kan have til et moderne bibliotek. - Udover indretningsforslaget har Biblioteks-Design også udarbejdet forslag til en "foryngelseskur" for bibliotekets snart 30 år gamle, men fortsat anvendelig, reoler. Få, men velvalgte virkemidler, som f.eks. nye reolgavle og farvesætning af disse - kombineret med ændrede arbejdsgange i biblioteket, skal lette adgangen til materialerne, siger vicebibliotekschef Kirsten Møller. Budskabet i den ny indretning er, at det skal være let for brugerne at finde rundt i biblioteket. Men der bliver andre ændringer, mærkbare for brugerne - når biblioteket generobrer de nyindrettede lokaler 7. december. - Ændrede arbejdsgange i biblioteket skal medvirke til at opfylde et af målene i bibliotekets virksomhedsplan, nemlig at der altid skal være nogen at spørge. På lidt længere sigt - formentlig i løbet af 2004 - arbejder vi på at indføre yderligere selvbetjening i form af udlåns- og afleveringsautomater, siger vicebibliotekschef Kirsten Møller.