Biblioteket og det politiske ansvar

Biblioteksfilialer i Sydthy bevares¿ stråler det optimistisk fra Thisted Dagblads fornemste plads torsdag d. 24.januar 2008. Forslaget om filialnedlæggelserne er fremkommet på baggrund af en budgetbesparelse på biblioteksområdet på 1 million i 2007-2008. En besparelse som er gennemført ved personalereduktion på i alt 986.000 svarende til 2,3 bibliotekarstilling og 0,5 assistentstilling. En personalereduktion, der vel at mærke allerede er sket. Børne- familie- og kulturudvalgsformanden udtaler i artiklen, at han ikke har problemer med at nedlægge to bogbusholdepladser i Thisted. Men han har såsandelig problemer med at leve op til sit politiske ansvar. Et byrådsflertal har vedtaget besparelser for 1 million! Og eneste konsekvens formanden vil drage er, at nedlægge 2 bogbusholdepladser i Thisted! Hvordan skal resten af besparelserne udmøntes? ¿Der skal dog også spares 260.000 på ¿indkøb, administration mm¿¿ ¿ forlyder det fra formanden. Er det sandt? Millionen er så godt som allerede sparet på personalekontoen. Vil det så sige, at 260.000 kr.s besparelsen på administrationskontoen nu vil tilflyde personalekontoen, så biblioteket kan ansætte peronale for det beløb? Det lyder rimeligt, selvom det stadig ikke rækker til at opretholde niveauet. Det skal påpeges, at personalesituationen siden fratrædelserne begyndte har været præget af undtagelsestilstand som i perioder med ferie og sygdom. Det er opslidende og sårbart, for oveni det forekommer der selvfølgelig stadig ferie og sygdom. Det fremgår videre af artiklen, at BFK-udvalget vil bruge 2008 til at se på et fremtidigt lokalefællesskab mellem folke- og skolebibliotek i Vestervig. En gammel sag, som udvalget har bakset med en stor del af sin levetid, sendt frem og tilbage mellem det administrative og politiske niveau adskillige gange uden at kunne bekvemme sig til at tage en beslutning. Det er ikke nemt at være polititker. Uanset, hvad I beslutter, er der nogen, der bliver utilfredse. Men I er valgt til at træffe beslutninger. Jeres ¿beslutning¿ om at bevare Bedsted og Koldby filialer er en ikke-stillingtagen til en besparelse på 1.000.000 kr. Det er for nemt.