Biblioteket skal komme til borgerne

Fald i udlån hos biblioteksfilialer får bibliotekar til at tænke alternativt

ARDEN:Udlånstallene for biblioteksfilialerne i Arden Kommune er dalet kraftigt det seneste år, og det får bibliotekar Marianne Christensen til at tænke alternativt. Det betyder, at der bliver etableret udlån i nogle af kommunens børnehaver, og bibliotekaren har også planer om at lave en service, hvor biblioteket så at sige kommer ud til de ældre borgere. - Det er hovedsageligt børnefamilier og ældre, der bruger de små filialer, så dem vil vi prøve at give bedre service, fortæller Marianne Christensen. Børnehavefilial i Oue Senere på måneden åbner den første børnehave-filial i Oue. - Vi sætter nogle børnebøger frem i børnehaven, som man så kan låne med hjem. Vi er spændte på, hvordan familierne tager imod det tilbud, fortæller bibliotekaren. De ældre borgere må vente længere på at få bedre biblioteks-service. - Vi er ikke ret langt med planerne, men vi håber at kunne tilbyde de ældre at få bøgerne hjem til sig selv. Det koster bare mange penge, så vi håber at kunne arbejde sammen med nogle frivillige, forklarer Marianne Christensen. Hun understreger dog, at planerne stadig er på et meget tidligt stadie. DVD er et hit En del af faldet i udlånet hos de lokale filialer tilskriver Marianne Christensen det begrænsede udvalg, de tilbyder. - Flere og flere vil gerne låne andre materialer end bøger - det vil sige DVD-film og CD’er - og det har vi ikke råd til at tilbyde ude i filialerne, forklarer hun. Fordelene ved de små filialer er ifølge bibliotekaren, at de ligger tæt på borgerne, der på den måde sparer en tur til Arden. Yderligere forklaring ligger ifølge Marianne Christensen i, at det nye kulturhus i Arden tiltrækker mange lånere. - Vi har oplevet en stigning i udlånet på biblioteket i Arden, så det trækker jo i den anden retning, siger hun. Om det faldende udlån hos kommunens fem biblioteksfilialer får nogen betydning for deres fremtid, kan bibliotekaren ikke svare på. - Det er en politisk beslutning, hvad der skal ske med de fem biblioteksfilialer. Der har været en glidende nedgang i filialernes udlån gennem flere år, men om det får nogle konsekvenser ved jeg ikke, siger hun og fortsætter: - Hvad der sker, når der kommer en ny kommunestruktur ved vi jo heller ikke. Fagbøger og mænd På biblioteket i Arden har man noteret sig flere ændringer i hvem der låner, og hvilke materialer de tager med sig hjem. - Vi har oplevet, at der kommer flere og flere mænd på biblioteket. Jeg tror det skyldes, at man kan bestille bøger over internettet. Det appellerer nok mere til mænd, og når de så kommer på biblioteket for at hente materialerne, så bliver de måske fristede til at låne flere ting, fortæller Marianne Christensen. Om det er på grund af mændene, der bliver udlånt mere faglitteratur kan bibliotekaren ikke svare på. - Jeg ved ikke hvorfor, men vi oplever at flere låner fagbøger. Vi har ikke nogen statistik over, hvilke bøger det er, men mit indtryk er, at det er et bredt udvalg, fortæller hun. Foreløbig kan borgerene i Arden altså låne bøger både i de fem filialer og i Arden, og de kan altså også glæde sig til nye tiltag på biblioteksområdet.