Biblioteket til debat

Kom og hør om biblioteket

24. ja­nu­ar er der bor­ger­mø­de om den nye bib­lio­teks­struk­tur. Ar­kiv­fo­to: Bent Bach

24. ja­nu­ar er der bor­ger­mø­de om den nye bib­lio­teks­struk­tur. Ar­kiv­fo­to: Bent Bach

BIBLIOTEKSDEBAT:Sidste år bragte meget blæst om bibliotekerne i de fire kommuner, som nu danner den nye storkommune. Onsdag 24. januar er der borgermøde om den nye biblioteksstruktur. En styregruppe bestående af syv biblioteksansatte fra de gamle kommuner har gennem to år samarbejdet om et forslag til, hvordan biblioteksvæsenet fremover skal fungere. Politikerne har siden vedtaget, at der skal bygges et nyt hovedbibliotek i Metropol i Hjørrings midtby. Samtidigt har de vedtaget, at et par mindre biblioteksfilialer i Sindal Kommune skulle nedlægges her fra nytår, og knap en halv snes bogbusstoppesteder er også nedlagt og et par nye etableret. På borgermødet, som holdes på Vendelbohus i Hjørring, kan man møde de nye ledere af bibliotekerne i Hjørring Kommune. Det er udviklingschef Børge Søndergård, som vil fortælle om det kommende bibliotek i Metropol. Bibliotekschef Carsten Winther vil præsentere den nye biblioteksplan - blandt andet fortælle om serviceformer som ”Bogen kommer” og Lydavisen. Til stede vil også være publikumschef Janni Sørensen. Formanden for Hjørring Kommunes Fritids- og kulturudvalg Michael Karlborg (V) vil byde velkommen til aftenen, hvor publikum indbydes til at debattere bibliotek. Mødet begynder 19.30.