Bibliotekets baby café åbner igen

HIRTSHALS: For børn under to år og deres forældre er der nu planlagt fire gratis café-arrangementer på Hirtshals Børnebibliotek.Alle arrangementerne foregår fra klokken 9.30 - 10.30 i Børnebiblioteket, og der er trykt et flot program, som man kan få på biblioteket. Torsdag 27 januar er første arrangement. her vil musikpædagog Biver Ledet synge og lege med børnene . Næste arrangement bliver torsdag 24. februar, hvor talepædagog Lene Bergø er med. Sundhedplejerske Lene Skelbo dukker op 17. marts, hvor hun bl.a. vil vise videoen "Samspillet med det lille barn." Her vil forældrene have mulighed for, foruden at nyde kaffe og rundstykker, også at stille spørgsmål til sundhedsplejersken. Sundhedskoordinator Mette Jakobsen kommer på besøg ved det sidste arrangement i babycaféen i denne omgang. 28 april, vil hun være at træffe i caféen, ligesom børnebibliotekar Birgitte Daumiller vil orientere om barnets første bøger. Alle arrangementerne er gratis, det er nødvendigt at tilmelde sig. Arrangementerne er uformelle, da det er de små, det drejer sig om.Men forhåbentlig får forældrene inspiration til sange, lege, læsning samt gode råd fra sundhedsplejerske og talepædagog med hjem. schib