Bibliotekslukning vil svække de små samfund

550 har med deres underskrifter markeret deres modstand mod lukningen af tre små biblioteksfilialer

Birthe Bach fra Skelund, Erik Guldbæk fra Veddum og Johannes Sørensen fra Øster Hurup afleverede underskrifterne og fik med det samme af Erik Kirkegaard Mikkelsen at vide, at politikerne vil drøfte sagen igen.foto: claus søndberg

Birthe Bach fra Skelund, Erik Guldbæk fra Veddum og Johannes Sørensen fra Øster Hurup afleverede underskrifterne og fik med det samme af Erik Kirkegaard Mikkelsen at vide, at politikerne vil drøfte sagen igen.foto: claus søndberg

MARIAGERFJORD:Egentlig er beslutningen truffet og slaget tilsyneladende tabt, men borgerne i Øster Hurup, Veddum og Skelund vil i hvert fald ikke stiltiende se til, mens biblioteksfilialerne i de tre landsbyer bliver lukket. Mandag var repræsentanter fra alle tre byer mødt op på rådhuset i Mariager for at aflevere 550 underskrifter til fordel for deres lokale bibliotek. Og Erik Guldbæk fra Veddum, Birthe Bach fra Skelund og Johannes Sørensen fra Øster Hurup blev pænt modtaget af Mariager-borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen, der i den nye kommune indtager posten som formand for kultur- og fritidsudvalget. Det er her, beslutningen om at lukke biblioteksfilialerne er truffet. Ikke blot i de tre nævnte byer, for der skal i alt lukkes otte mindre biblioteksfilialer i den kommende Mariagerfjord Kommune. Det var i hvert fald planen, men Erik Kirkegaard Mikkelsen har taget bestik af protesterne og havde, allerede inden underskrifterne blev afleveret, bedt om at få sat sagen på dagsordenen til onsdagens møde i udvalget. - Men jeg kan ikke love noget. Som politiker ved du jo også, Johannes, at der er noget, der hedder økonomi, men hvis vi kan få økonomien til at hænge sammen, så... Nu må vi se, sagde Erik Kirkegaard Mikkelsen uden præcist at tilkendegive, hvad der mere præcist ligger i det lille ”så”. Men det var i første omgang nok for Johannes Sørensen, der erklærede sig tilfreds med, at politikerne i hvert fald vil overveje sagen igen. - Vi håber så, at I ikke bare vil lytte, men også rette jer efter vores indstilling, sagde han. Ifølge Johannes Sørensen blev man ”rystede”, ”forundrede” og sågar ”vrede”, da man gennem NORDJYSKE erfarede, at de små biblioteker skulle lukkes. - Nu har man i Hadsund ofret en del penge på at udforme en landdistriktspolitik for at styrke landsbyerne. Det her svækker de små bysamfund, og det strider også imod det, politikerne lovede op til valget, nemlig at man ikke ville have yderligere centralisering, sagde Johannes Sørensen. De tre biblioteker har tilsammen fem ugentlige åbningsdage og et samlet udlånstal på cirka 20.000 årligt. - Det er mange pr. time, lød argumentet fra Birthe Bach, som da også kunne fortælle, at man sjældent kommer på biblioteket i Skelund uden at måtte vente på at komme til. Erik Guldbæk anførte, at biblioteket er den sidste offentlige bygning i Veddum. - Det fungerer ikke bare som bibliotek, men også for eksempel som internetcafé for børnene og som mødelokaler. Netop for børnene er det vigtigt at have muligheden for at gå på biblioteket, sagde Erik Guldbæk.