Biblioteksskole har fremgang

Rykker ind i nye rammer i Aalborg

AALBORG: Dårlig omtale er åbenbart bedre end ingen omtale Det kan man i hvert fald konstatere på Danmarks Biblioteksskole i Aalborg, som trods en mildest talt elendig omtale af de fysiske rammer i året, der gik, har oplevet en fremgang i ansøgertallet til dette skoleår. Og både gamle og nye studerende får da også betydeligt bedre forhold end de svampebefængte bygninger på Langagervej, som måtte forlades i sidste skoleår. Lærere og administrativt personale er allerede rykket ind, og fra på mandag får også de studerende deres daglige gang i skolens nye lokaler i Eternitfabrikkens gamle lokaler på Sohngaardsholmsvej 2. Lokalerne blev lejet allerede i foråret, men de har først nu kunnet tages i brug efter at kommune og brandmyndigheder har fået foretaget en række forbedringer. - Jeg bryder mig ikke om at bruge udtrykket, men her er faktisk blevet hyggeligt, siger skolens prorektor, Leif Emerek. Lejemålet på Sohngaardsholmsvej løber til 2007, men hvad der derefter skal ske, ved skolen endnu ikke. Siden de gamle lokaler blev lukket på grund af svampeangreb og dårligt vedligehold, har de studerende modtaget undervisning forskellige steder på Aalborg Universitet. Ifølge Leif Emerek har kvaliteten af lokalerne været fin, men de sociale og faglige muligheder har været stærkt begrænset, fordi man har opholdt sig på lånt plads og været spredt. Det er der nu rådet bod på, og som beskrevet har forholdene ikke afskrækket nye ansøgere. I alt havde 122 søgt om at komme til Aalborg - heraf 82 med stedet som første prioritet, en stigning på ca. 33 procent i forhold til sidste år. Dermed sørger Aalborg for, at nedturen synes bremset for biblioteksskolen som helhed. København har nemlig mistet mange ansøgere, men tallet i Aalborg betyder, at der alt i alt kun er tre færre end sidste år, der ønsker at læse til bibliotekar.