Lokalpolitik

Bidragyder ønsker mere åbenhed om musikhus

En af de helt store bidragydere til Musikkens Hus slutter sig nu til koret af fortalere for mere åbenhed omkring byggeprojektet. Fonden Realdania, som støtter musikhusprojektet med 60 millioner kroner, foreslår at styrke kommunikationsindsatsen, så offentligheden løbende får bedre besked.

Fondens direktør Hans Peter Svendler forklarer, at musikhusprojektet og hele forløbet fuldt ud lever op til de kvalitetskrav, som Fonden Realdania stiller til sådan et projekt. Hans Peter Svendler erkender dog også, at det ikke er formidlet til offentligheden på tilfredsstillende måde. Derfor foreslår Realdania nu, at kommunikationsindsatsen styrkes og placeres centralt i forhold til projektets styregruppe. Målet er, at offentligheden fremover skal orienteres om alle relevante aktiviteter i projektet. - Vi ærgrer os over, at der opstår blæst omkring problemer, som vi ikke mener er der, siger Hans Peter Svendler og fortsætter: - Projektet har gennem detaljeringen i det sidste års tid udviklet sig yderst positivt. Det arkitektoniske koncept og byggeriets funktionalitet er styrket. Om end det er i det små. For der er ikke foretaget større ændringer i hverken funktionalitet eller arkitektonisk koncept. Projektet er således overordnet helt det samme, som det, der blev vedtaget og præsenteret for offentligheden sidste sommer. Hans Peter Svendler, der selv er medlem af musikhusets styregruppe mener, at forløbet har været helt, som det skal, ligesom han mener, at kommunikationen med arkitekterne fra Coop Himmelb(l)au har været tilfredsstillende. - Til gengæld kan jeg se – og høre – at offentligheden ikke føler sig tilstrækkeligt informeret. Og det bør vi gøre noget ved. Musikkens Hus skal jo ikke være styregruppens hus, men borgernes, brugernes og alle nordjyders hus, siger Hans Peter Svendler. En lignende kritik er også rejst af andre. Blandt dem kulturminister Brian Mikkelsen (K), som i NORDJYSKE for en uge siden luftede sin undren over, at åbenheden ikke er større omkring et projekt, som i vidt omfang finansieres for offentlige midler. Fonden Realdania håber, at en stærk og fokuseret kommunikationsindsats vil give offentligheden en langt større forståelse for projektets kvaliteter og dets meget store potentielle betydning for hele Nordjylland. - Nu venter vi bare spændt på resultatet af licitationen, siger Hans Peter Svendler. Sidste frist for at indlevere licitationstilbud er onsdag 8. juni, men ifølge formanden for musikhusets styregruppe Sven Caspersen vil der derefter formentlig gå nogle uger med at vurdere på de indkomne tilbud. Efter planen tages første spadestik til Musikkens Hus tirsdag 28. juni.