Bierne og blomsterne forsvinder

Mangfoldigheden af bier er hastigt nedadgående og har været det de seneste 25 år. Det viser den første undersøgelse af sin art, der er foretaget i England, Holland og Tyskland, og som bringes i det videnskabelige tidsskrift Science. Hundredvis af områder er blevet undersøgt, og i 80 procent af dem er mængden af forskellige arter bier stærkt på retur, og flere arter er helt forsvundet, skriver Politiken fredag. - Vi er chokerede over tilbagegangen af både planter og bier. Hvis dette mønster er det samme i andre lande, så er den ‘bestøvningsservice’, som vi tager for givet, truet, og med den de planter, der gror i vores natur, siger Koos Biesmeijer, der har ledet undersøgelsen og er fra University of Leeds. Pollenspredere som bier er afgørende for, at mange blomster og afgrøder kan reproducere sig. Den økonomiske værdi af biernes arbejde med at sprede pollen rundt om i verden er opgjort til mellem 200 og 500 milliarder kroner årligt. På trods af at vi i Danmark endnu ikke har noget endeligt overblik over bisituationen, er tendensen den samme i Danmark som i England, Holland og Tyskland, siger Per Kryger fra Dansk Jordbrugsforskning til Politiken.