EMNER

Biersted har fået sit eget landsbyråd

Biersted afslutter projektet Den Grønne Kile - torv kræver flere hænder

BIERSTED:Omkring et halvt hundrede mennesker var mødt op på Biersted Kro, da der skulle dannes et landsbyråd. En af de lokale ildsjæle, Jørgen Hellum, indledte med at gennemgå forløbet og status for landsbyens projekt Den Grønne Kile, som forventes færdigt til aflevering til kommunen tirsdag 18. september. Borgmester Mogens Gade er inviteret til en lille festlighed på den nye bålplads. Jørgen Hellum sendte naturligt nok en tak til alle de sponsorer, som med deres støtte har været med til at realisere projektet. Herefter blev landsbyrådet etableret, og medlemmerne blev Jørgen Hellum, Erik Dragø, Kim Thomsen og Henning Larsen. Derudover blev der dannet en gruppe, som skal arbejde for, at der bliver etableret nye byggegrunde i Biersted. Gruppen består af Leif Kristensen, Arne Johansen, Per Birkmose, Morten Klessen og Britta Yde. Der var taget initiativ til at danne denne gruppe, allerede inden mødet på Biersted Kro. Og her i NORDJYSKE Stiftstidende har borgerne da også givet udtryk for, at de frygter for landsbyens fremtid, hvis ikke kommunen sørger for nye byggegrunde. Karen Albæk meldte sig som den eneste til gruppen til etablering af Biersted Torv, så den gruppe skal have flere frivillige, før der kan arbejdes videre med et torv. De øvrige foreslåede projekter fik ikke indmeldt deltagere, men landsbyrådet vil fortsætte bestræbelserne for at få bemandet de nødvendige grupper. Det er færdiggørelse af Den Grønne Kile samt fortsættelsen af arbejdet med forskønnelse af Biersted by. Landsbyrådet vil fremover være behjælpelig med at få etableret projektgrupper i det omfang, byens borgere har ønsker til udvikling af byen. Desuden vil rådet hjælpe med ansøgninger til kommune og fonde. Borgere, der har ideer og ønsker til forbedringer i byen, kan henvende sig til landsbyrådets medlemmer, lyder det.