Lokalpolitik

Biersteds borgere arbejder for fremtiden

BIERSTED:Med 65 fremmødte tirsdag til borgermødet på Biersted Kro var der god opbakning til beslutningen om at arbejde for et torv og forskønnelse af Biersted By, mener Jørgen Hellum fra Biersted Borgerforening. Sammen med lokale rødder i Aabybro Kommune var foreningen arrangør af mødet, som resulterede i to arbejdsgrupper. Den ene gruppe - på 15 mand - skal arbejde med planerne om at få et torvemiljø ved Borgergade og Stationsvej. Gruppen skal 20. november holde møde med arkitekt Torben Weinø og prøve at spore sig ind på de ideer og ønsker byens borgere har for torvet. Det skal så munde ud i tegninger, der først skal godkendes af arbejdsgruppen og derefter af byrådet. Den anden arbejdsgruppe skal sørge for byens forskønnelse med grønne områder, borde og bænke og fpkus på byens indfaldsveje. Gruppen tæller fem personer. - Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger for opgaverne, ud over de økonomiske, siger Jørgen Hellum. Derfor deltog Lars Haar Jensen fra Rørbækcentret også i mødet. Det er et udviklingscenter, som hjælper med at søge penge hos fonde til landsby-projekter. JørgenHellum er meget tilfreds med opbakningen til arbejdet for byens fremtid. -Lars Haar Jensen understregede, det er vigtigt, at vi borgere i de små byer gør en indsats nu. Når de store kommuner med reformen bliver en realitet, risikrer vi at blive glemt, siger han.