Bifangster bør ikke kastes i havet

Hvor er oprøret over det enorme spild af anvendelige fisk, der kastet døde i havet, bare fordi der er indført nogle helt tåbelige regler, som ikke tillader fiskerne at bringe dem med på aktionen på visse vilkår.

Alle fisk, der fanges i fiskernes lovlige trawlnet, er døde eller meget skadede og bidrager just ikke til at genoprette bestandene igen, som rådnende fisk på havbunden . Derfor må vi have helt omvendte regler, der forbyder overbordkastninger af enhver art fisk, der ikke kan overleve. Fiskerne skal bringe alle døde , eller skadede bifangede fisk med i land, og de skal kunne sælge dem på aktion til politisk bestemte lavere priser . Indtægterne fra disse salg skal gå til kun lige at kunne dække omkostningerne ved at ilandbringe bifangster. Overskud herudover bør indgå i en pulje, hvor fiskernes foreninger beslutter, hvad de skal anvendes til . Havmiljøet får gavn af det, fiskerne får gavn af det, mennesker får gavn af det, og der er ikke noget der lider tab eller tager skade af det . Prisen på bifangsterne skal naturligvis være så lav at det ikke frister nogen til at stræbe efter at få større bifangster. Der er kun fordele ved denne løsning , så det er helt ufattelig, at der ikke bliver gjort noget ved sagen . Her kunne Greenpeace virkelig gøre en indsats, der ville gøre dem mere populære .