EMNER

Bikoppen åbnede

NØRHALNE:Den nye sognegård havde fornemt besøg, da biskop Søren Lodberg Hvas ved en tale og en andagt indviede nybygningen. Biskoppen er glad for den nye sognegård, og lagde i sin tale vægt på, at en sognegård er sognets fælles hus, ligesom sognekirken er for hele sognet. Han fastslog dog forskellen mellem de to. - Sognegård er ikke det samme som kirken, men indgår i et samspil med kirken. Det er en vekselvirkning mellem det folkelige og det kirkelige, sagde han. Han mener endvidere, at sognegården kan tage problemstillinger op, som kirken peger på. Således vil den danne ramme om sammenkomster for unge og gamle til studiekredse og foredrag. Ifølge biskoppen er det en vigtig del af en sognegård. - Alt hvad der der er vigtigt for mennesket, kan debateres, og sognegården kan danne ramme om, at det sker. Kirken skal være i levende dialog med sin samtid, sagde han. Selvom der er forskel på sognegård og sognekirke, åbnede biskoppen dog op for enkelte kirkehandlinger i gården. - Jeg vil gerne give min tilslutning til, at der lejlighedsvis kan holdes særlige gudstjenester i Nørhalne Sognegård. Biersted Sogn er stort og langstraktl, og der kan opstå ønske om børne- og familiegudstjenester her. Men den gamle landsbykirke i Biersted, hvor slægt efter slægt er kommet til søndagsgudstjeneste og kirkelige handlinger, vil stadig være mødestedet i samspil med det nye mødested, sagde han.