Biler bruger gang-tunnel

FÆRDSEL:Vi fik lavet en cykel- og gangtunnel under hovedlandevejen ved Gl. Landevej og Gjølvej, så cyklister og gående kunne komme sikkert over den stærkt trafikerede hovedvej. Så skete der det, at bilister også fandt vej igennem røret. Dette blev så stoppet ved, at der blev sat forhindringer op, men de er blevet fjernet igen, fordi et par cyklister er kørt imod værnet . Kan det være rigtigt, at sådan et par uheld kan påvirke de respektive myndigheder til at fjerne sikkerheden for de mange cyklister og gående, som dagligt passerer tunellen? Nu er der igen begyndt at køre biler igennem tunellen . Jeg har forlængst gjort myndighederne opmærksom på problemet, men der er intet sket for stoppe biltrafikken. Skal vi lade stå til, og se hvad der sker af uheld? Jeg synes det ikke!