Bilerne skal under jorden

Et nyt butikscenter med cirka 40 specialforretninger, et nyt hotel og en underjordisk parkeringskælder. Det er hovedtrækkene i det nye byggeri, som skyder op i stedet for det gamle Metax-parkeringshus i Aalborgs midtby.

No­gen skøn­heds­åben­ba­ring har par­ke­rings­hu­set al­drig væ­ret. Men det var nemt og prak­tisk at af­le­ve­re sin bil i p-hu­set og gå di­rek­te ind Ma­ga­sin. Ar­kiv­fo­to: Gre­te Dahl

No­gen skøn­heds­åben­ba­ring har par­ke­rings­hu­set al­drig væ­ret. Men det var nemt og prak­tisk at af­le­ve­re sin bil i p-hu­set og gå di­rek­te ind Ma­ga­sin. Ar­kiv­fo­to: Gre­te Dahl

Selv om nedrivningen gik i gang i går, er det endnu ikke særlig synligt udefra. I første omgang fjernes den gamle tankstation med tilhørende kiosk, og i næste uge bliver gangbroen over Nytorv klippet ned. Det var den, der gjorde det nemt og bekvemt at gå fra parkeringshuset og direkte ind i Magasin. Før den store entreprenørmaskine kan gå i gang med klippearbejdet, skal gangbroens ydre beklædning dog fjernes med håndkraft. Blandt andet fordi den indeholder miljøfarlig asbest. Opgaven er i hænderne på entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, der indtil videre kun har fortalt meget lidt om detaljerne i forvandlingsprocessen, der også omfatter en renovering af den gamle Magasin-bygning. Det ligger dog fast, at det gamle parkeringshus skal erstattes af en underjordisk parkeringskælder i tre etager. Oven på skal der opføres et butikscenter, der efter sigende indeholder op til 40 specialforretninger. Og bygningen skal bygges sammen hen over Nytorv med Magasin-komplekset. Derudover er det oplyst, at hotelkæden Cab Inn etablerer sig i det nye byggeri. Hele komplekset står færdig i 2009, og for at få plads til en underjordisk parkeringskælder i tre etager, skal der graves et kolossalt stort hul. I alt skal der fjernes 80.000 kubikmeter jord, og det betyder, at lastbilerne kommer til at køre i pendulfart. En lastbil kan i snit rumme 10-20 kubikmeter jord. Endnu er det uvist, hvor jorden skal deponeres, men muligvis skal den fyldes i en gammel lergrav, der har tilhørt eternitfabrikken. Selve nedbrydningen af parkeringshuset er der sat 65 dage af til, og de mange tons beton bliver på lastbiler fragtet til en tidligere teglværksgrund i Nørresundby, hvor materialerne knuses og formentlig bliver anvendt til vejanlæg og lignende formål. lars.termansen@nordjyske.dk