Retspleje

Bilforhandler under anklage for svindel

AALBORG:27 forskellige anklage-punkter, der tilsammen udgør svindel for cirka en halv million kroner fra statskassen. Det er substansen i en omfattende sag i byretten i Aalborg, der tog sin begyndelse for mere end en uge siden, og som først forventes afsluttet kort før jul. Det er en autoforhandler i Aalborgs nordlige opland, der er under anklage for omfattende kreativ bogføring. Der er en del vidner i sagen, herunder den bogholder der var ansat i virksomheden og foretog en del af de kreative posteringer, inden han anmeldte ejeren af virksomheden. I dag er den anklagede i vidneskranken, hvor han skal forklare, om de ansatte i virksomheden virkeligt har været så meget syge, som de kommunalt betalte syge-dagpenge kunne godtgøre. Anklager Jesper Rodkjær mener, der er tale om godt 100.000 kroner i uretmæssige sygedagpenge. Autoforhandleren skal forklare, hvordan det er gået for sig, at nogle ansatte har fået en del af deres løn i form af reservedele til biler, som de ikke har betalt skat af. Også her mener anklageren, der er tale om et samlet beløb på godt 100.000 kroner. Og anklageren fortsætter med, at der også fra forretningen skulle være solgt brugte biler samt skrot-biler for op mod 100.000 kroner, der ikke er svaret skat og andre afgifter af. Men autoforhandleren er også anklaget for, at have været kreativ omkring tidspunktet for omlægning af registrerings-afgiften på biler. En del solgte biler er oplyst udstyret med store mængder ekstra-udstyr, som der ikke skal svares afgift af, mens anklageren mener, man på den led kunstigt har nedskrevet den pris på bilen, der skal betales afgift af. Også her er beløbt opgjort til godt 100.000 kroner. Ovenpå er der i anklageskriftet sat fokus på bedrageri ved, at autoforhandleren skulle have ladet de ansatte i virksomheden skrive under på slutsedler på biler, der reelt ikke var handlet. Alt i alt opgør anklager Jesper Rodkjær de 27 anklagepunkter til en samlet værdi af cirka en halv million kroner. Når sagen nærmer sig sin slutning, er det dommerne der afgør, hvor stor en del af beløbet, autoforhandleren kendes skyldig i at have svindlet for. Og i det lys skal straffen udmåles. Hvis autoforhandleren kendes skyldig.