Bilist dømt for at køre for hurtigt

Vodskov-bilists forsøg på at så tvivl om ATK-målinger mislykkedes

Retspleje 20. september 2002 08:00

AALBORG: En 62-årig mand fra Vodskov blev i går i retten idømt en bøde på 500 kroner for at have overtrådt hastighedsbegrænsningen på Hjørringvej i Nørre Uttrup, hvor han blev fotograferet i en ATK-kontrol for et år siden. Bilisten valgte af principielle grunde at få sagen prøvet i retten, fordi han mente, at han var blevet offer for en fejl ved ATK-måleudstyret, men med dommen har byretten i Aalborg afvist mandens synspunkter. Den 62-årige mand, der er ingeniør og måleteknikker med mange års erfaring, erklærede sig under retssagen stensikker på, at han ikke kørte for hurtigt, og han argumenterede for, at han på grund af en grundlæggende fejl ved politiets ATK-udstyr var blevet noteret for en anden bilists hastighedsovertrædelse. Radarbølger forstyrret Da den 62-årige blev målt, holdt der en større kassevogn på Hjørringvej skråt over for politiets ATK-vogn. Den 62-årige mener, at radarbølgerne fra ATK-udstyret er blevet reflekteret på siden af kassevognen, så der er opstået et nyt målefelt længere bagude på Hjørringvej. Vodskov-bilisten blev kort før ATK-målingen overhalet af en anden bil, og han er sikker på, at det er den bilists hastighedsovertrædelse, som ATK-udstyret målte, mens det uheldigvis var ham, der befandt sig i søgeren, da ATK-kameraet tog billedet. Under sagen har den 62-årige påpeget, at der i Tyskland, hvor ATK-udstyret er produceret, har kørt en heftig debat om, hvorvidt man altid kan stole på ATK-målingerne, eller om der i visse situationer kan ske fejl. Ikke sket fejl Byretten i Aalborg er af den opfattelse, at der ikke kan være sket en fejl i den 62-årige bilists tilfælde. Retten peger på, at udstyret kontrolleres løbende. Desuden fungerer det på den måde, at når en bil kører ind i kontrollen, laver udstyret et stort antal målinger, mens bilen passerer radarfeltet. Alle disse målinger skal vise nøjagtigt det samme resultat, ellers vil ATK-udstyret helt forkaste kontrollen af bilen. Retten mener, at hvis der i den konkrete sag var et problem med refleksion af radarstrålerne, ville det have ført til, at politiet ville have stået med helt ubrugelige fartmålinger. Omvendt mener retten, at det ikke vil kunne forekomme, at ATK-udstyret tager foto af en bil, mens den tilhørende fartmåling vedrører en anden bil. Kan ikke ankes Med den afgørelse lægger byretten sig tæt op ad de forklaringer om ATK-udstyret, som en datalog og molekylærbiolog gav under sagen. Manden, der var indkaldt som sagkyndigt vidne, er ansat i det firma, som importerer ATK-udstyret til Danmark. Under sagen fik det Vodskov-bilistens forsvarsadvokat til at påpege, at man nok ikke skal forvente en erkendelse af, at der kan være fejl ved udstyret, fra en mand, som er ansat hos importøren. Bøden på de 500 kroner er standardtakst for den hastighedsovertrædelse, som den 62-årige nu er dømt for. Han blev noteret for at køre 67 km/t, hvor den tilladte hastighed er 60 km/t. Bødens størrelse betyder, at dommen ikke umiddelbart kan ankes. Det vil kræve særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...