EMNER

Bilister får trænet sving-teknikken

SÆBY:Ikke færre end tre rundkørsler. Den før så triste og snorlige hovedvej gennem Sæby skifter karakter. Om få år kan lokale bilister således træne svingteknikken i tre nye rundkørsler anlagt på den gamle hovedvej. Den første af rundkørslerne er ved at blive anlagt nu. Det sker i krydset Aalborgvej-Sdr. Ringvej-Gl. Aalborgvej, i folkemunde "Spar-hjørnet", og rundkørslen ventes at blive taget i brug i begyndelsen af juli. Siden venter rundkørsels-projekter i krydsene Aalborgvej-Frederikshavnsvej i nord og Aalborgvej-Østkystvejen-Vandløsvej i syd. På grund af motorvejens åbning er den gamle hovedvej blevet "degraderet" fra amts- til kommunevej. Det betyder, at den over en årrække vil få en helt ny profil. Visionen er at omdanne den til en hyggelig bygade med træer og et intimt miljø. Etableringen af rundkørslerne er et skridt i den rigtige retning, ligesom de vil binde bydelene tættere sammen. Det igangværende arbejde med anlæg af rundkørsel betales af amt og kommune i fællesskab. Amtet dækker 90 procent af anlægsudgiften svarende til godt 2,4 mio. kroner. Kommunens del af anlægsudgiften er 270.000 kroner.