Bilister skal bare betale

Lad os tage det positive først: Det er glædeligt, at det nye regeringsgrundlag fortsat vil friholde elbiler for registreringsafgift.

At afgiftsfritagelsen i sin tid blev indført for indirekte at fremme salget af Ellerter er en ting, men med regeringens miljømæssige profil in mente, burde det aldrig have været på tale at afgiftsfritagelsen kun – som i Ellertens storhedstid – skulle være midlertidig (men med løbende forlængelser). Afgiftsfritagelsen bør være permanent. Danmark har verdens højeste bilbeskatning. Ingen andre steder skal man betale for 3 biler, når man køber én. I adskillige af de øvrige EU-lande er registreringsafgift et ukendt begreb, bl.a. i vore nabolande Tyskland og Sverige. Med den forventede succes for elbiler i de kommende år, burde det være en kærkommen lejlighed til at udfase registreringsafgiften – vel at mærke uden at der indføres andre bilafgifter! Nu taler regeringen så om at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler frem til 2015. I samme forbindelse taler regeringen om at forlængelsen vil medføre et provenutab. Den var ny! Der vil med al sandsynlighed ikke komme noget provenutab al den stund, at der ikke findes og næppe vil kunne markedsføres el-biler, der i rækkevidde seriøst vil være et alternativ til de biler, der i dag sælges. Al ære og respekt til Better Place m.fl. som forventer at sælge elbiler til danskerne, men jeg tvivler stærkt på, at det vil ske i større udstrækning, da ladetiden fortsat vil tage for lang tid og rækkevidden på en opladning fortsat vil være for kort til at danske bilister vil tage disse biler til sig – man bliver ganske enkelt nødt til også at have en traditionel benzin- eller dieseldrevet bil i husstanden – og med de afgifter man fortsat skal betale for sådan en bil, bliver der ikke råd til også at have en el-bil. Der vil derfor ikke være noget provenutab for staten. Det er derfor en helt fejlagtig tanke, at bilisterne, nærmest pr. tradition, igen skal bøde for at regeringen bruger for mange penge på dit og dat når regeringen nu varsler nye afgiftsforhøjelser til bilisterne. Hvis politikerne ønsker at Danmark skal være dynamisk og tiltrække virksomheder og arbejdskraft, så går det bare ikke at man i den grad brandbeskatter biler og kørsel – og slet ikke når vore nabolande ser helt anderledes på den sag. Det må og skal en ansvarlig regering forholde sig til.