Trafikulykker

Bilister skal sætte farten ned

Formål med plan er at begrænse antallet af ulykker

PANDRUP:- Det vigtigste er, at folk er agtpågivende, og der er heldigvis ikke mange ulykker i kommunen. Det siger formanden for teknik- og miljøudvalget Søren P. Mortensen (S), efter at udvalget har set på uheldsstatistikker og fartmålinger i forbindelse med udarbejdelse af den hastighedsplan, som udvalget har godkendt. Formålet med planen er at få dæmpet farten, især i byerne, for at begrænse antallet af ulykker. For eksempel foreslås det i planen, at farten skal ned på 40 km/t. på alle veje inden for byzonen i Kaas, mens der skal køres med samme hastighed på de fleste af vejene i Pandrup og Moseby. I perioden 1992 til 2001 skete der i alt 207 ulykker med personskade og 209 uheld med materiel skade. Det skønnes, at for høj fart var årsagen til mindst halvdelen af ulykkerne, så der er altså god grund til at træde lettere på speederen. Forslaget til hastighedsplanen var været til offentlig høring, og der er kommet fire henvendelser fra borgere, der gør opmærksom på trafikale problemer. Et af forslagene handler om hastighedsbegrænsning på 60 km/t. på Rødhusvej fra Brogaardsgade til Rødhusvej 90, hvor der i dag må køres 80 km/t. Men ifølge målinger foretaget i 2001 køres der ikke specielt hurtigt på strækningen, og uheld har der været meget få af, så derfor kan teknisk forvaltning ikke anbefale en ny hastighedsbegrænsning. Forholdene for cyklister og gående på Lundergårdsvej er der også kommet bemærkninger om. Borgere ønsker farten sat ned, ikke mindst fordi der færdes mange børn på strækningen. Men der bliver ikke umiddelbart ændret på forholdene. Det skyldes, at der i 2001 blev opsat et skilt med "lastbil forbudt" fra Præstemarken til Kvorupvej, og teknik- og miljøudvalget mente, at vejen ikke adskilte sig fra andre veje i kommunen. Forslag om at etablere en cykelsti/gangsti ved at udvide vejen blev også droppet, da man skønnede, at bilisterne blot ville sætte farten op. I den sidste indsigelse mod hastighedsplanen forslår Grundejerforeningen Ny Lucernemarken i Pandrup, at hastigheden i stedet for 40 km/t. sættes ned til 30 km/t. Men da vejen er blind og hovedsageligt benyttes af beboerne, må det være en sag at drøfte i grundejerforening, hvis der køres for stærkt, bemærker forvaltningen, der heller ikke kan anbefale at ændre vejen til opholds- og legeområde. Der er endnu ikke lagt en tidsplan for, hvornår skiltning og inførelse af nye hastighedsbegrænsninger skal finde sted.