Bilister skal snart betale

Nu kommer det til at koste at parkere sin bil i Hjørring Centrum.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Parkometre er ikke helt ukendt i Hjørring. Ved Hotel Phønix er der i dag betalingsparkering. Arkivfoto: Bente Poder

Nu går den ikke længere. Manglen på p-pladser i Hjørrings midtby, får politikerne til at varsle betalingsparkering. Og det bliver måske allerede inden nytår at bilisterne må til lommerne når der parkeres tæt på centrum. - Der er næsten enighed om at indføre betalingsparkering på p-pladserne indenfor cityringen, siger formand for udvalget for teknik og veje, Ole Ørnbøl (S). Kun venstres medlem Birthe Andersen er modstander af betalingsparkering. Handlen bakker op Også Hjørring Handelsstandsforening har valgt at sluge kamelen og bakke op om betalingsparkering. I mange år har de gratis p-pladser ellers været brugt meget aktivt i markedsføringen af Hjørring som handelsby. - Det nytter ikke at have gratis parkering, hvis der ingen ledige pladser er, siger formand for handelsstandsforeningen Per Boe Larsen. Han vurderer at der mangler 300-400 p-pladser i midtbyen. - Betaling vil betyde større udskiftning og flow på p-pladserne, og så lover kommunen, at indtægterne vil blive brugt på flere p-pladser og andre forbedringer i midtbyen, siger Per Boe Larsen. Millionindtægt Der er endnu ikke nogen bud på, hvor meget kommunen vil få ind fra parkometrene. - Men det bliver et millionbeløb, siger Ole Ørnbøl. Indtægten afhænger også af taksterne. Et konsulentfirma foreslår at det skal koste mellem fire og seks kroner i timen afhængig af hvor tæt man er på centrum. Det vil betyde at der parkeres kortere tid, men at kunderne ikke skræmmes væk. Foreløbig skal kommunen nu komme med forslag til, hvordan dem der bor og arbejder i midtbyen skal forholde sig til parkometrene. Skal de have særlige ordninger, eller skal de henvises til de parkeringspladser udenfor centrum, hvor det fortsat vil være gratis at parkere? Ny lovgivning Men det haster også med at få indført ordningen. Kommunen risikerer nemlig at blive overhalet af ny lovgivning, der vil betyde, at kommunen vil blive modregnet i bloktilskuddet for indtægterne fra p-afgifterne. - Så formentlig skal det på plads inden nytår, siger Ole Ørnbøl. - Metropol har også lovet at indføre betaling, så det ikke medfører konkurrenceforvridning i byen, siger Per Boe Larsen Samtidig er det også planen at have betalingsparkering i Løkken og Lønstrup om sommeren.