Bilisterne overholder ny fart-grænse

Bilisterne holder sig i skindet, selv om fartgrænsen for et år siden blev sat op fra 110 til 130 km/t på over halvdelen af motorvejsnettet. Det viser målinger fra Vejdirektoratet, der dermed maner alle bange anelser i jorden om det helt store racerløb.

Tallene viser, at på strækninger med 130 km/t er den gennemsnitlige hastighed uændret i forhold til året før. Nu er forskellen bare, at folk ikke bryder loven. Samtidig er hastighederne mindre spredt, så færre kører meget langsomt og meget hurtigt. På strækninger, hvor grænsen stadig er 110 km/t, er den gennemsnitlige fart faldet med cirka 4 km/t, hvis man sammenligner med gennemsnittet fra to og tre år før ændringen. Men det seneste år er der faktisk sket en meget lille stigning i farten, og det tilskriver Vejdirektoratet, at mange bilister allerede havde nedjusteret hastigheden, da den nye fartgrænse trådte i kraft 1. maj. I Nordjylland afviger billedet ikke fra resten af landet, men Rigspolitiets Færdselsafdeling må til stadighed bruge mange kræfter på at kontrollere strækningen fra Aalborg til Sønderup i Himmerland. Ellers stiger farten omgående. - Det er vores smertensbarn. Her er vi nødt til hele tiden at være oppe på dupperne, for ellers bliver der kørt for stærkt, siger Karsten Jensen, leder af Rigspolitiets Færdselsafdeling i Nordjylland. Han mener, at en forklaring kan være, at vejens udformning indbyder til at køre stærkere end 110 km/t. Især på strækningen fra Støvring til Sønderup, hvor der er lige vej og ingen større sving og bakker i terrænet. Den nordjyske motorvej er udpeget til 110 km/t, fordi Vejdirektoratet skønner, det er uforsvarligt at hæve farten til 130 km/t. Ifølge specialkonsulent Henrik Ludvigsen fra Vejdirektoratet er der flere grunde. Bl.a er der sket flere ulykker på strækningen, og desuden er den såkaldte stopsigtlængde ikke alle steder optimal. Det er den afstand, der skal beregnes for en bilist, der skal nå at reagere og bremse op, hvis der pludselig ligger en genstand på motorvejen. Men selv om bilisterne er gode til at holde de nye fartgrænser, er der ikke udsigt til, at 110-strækninger bliver opgraderet til 130-grænsen. Da Folketinget i 2003 indgik en aftale om de nye hastighedsgrænser, blev der afsat 175 mio kr. til en række vejtekniske forbedringer på de strækninger, hvor hastighedsgrænsen skulle forhøjes til 130 km/t. Og de penge er brugt. - Justeringerne er f.eks. opsætning af autoværn, fældning af træer og forlængelse af tilkørsler, og det koster penge, og når vi ikke har dem, kan arbejdet ikke udføres. Derfor er det ikke aktuelt at øge hastigheden til 130 flere steder lige nu, siger Henrik Ludvigsen.