Bilisterne skal lokkes med bus eller cykeltur

Trafikpolitik 8. september 2002 08:00

AALBORG: Fem millioner kroner vil det koste at gennemføre en plan, der skal gøre det mere attraktivt for pendlere at skifte en del af turen i privatbil ud med en tur i bus, i tog eller på cykel. Kommunens tekniske forvaltning vil, efter at mulighederne er blevet analyseret, arbejdet videre med projektet, hvor der skal findes en række knudepunkter, hvor bilisterne har mulighed for at skifte transportmiddel. Analysen af mulighederne er lavet i samarbejde med amtet, og de fire knudepunkter, der er kig på er : Ved Bouet, ved Th. Sauers Vej, Ved Sønderbro og ved Høvejen. - Ideen er, at bilisterne skal vælge at skifte fra bil til bus eller tog eller cykel. Derfor skal der ved knudepunkterne være parkering både til biler og til cykler, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen. Analysen, som kommunen og amtet har gennemført, bruger begrebet kombinationsrejser, og her nævnes også muligheden for, at passagerer i en privatbil sættes af ved bus, tog eller en parkeret cykel. Afgørende for valget af knudepunkterne har været, at amts- og kommuneveje krydser hinanden. Undersøgelsen har især været rettet mod folk, der har behov for transport fra oplandsbyerne til Aalborgs centrale byområde. Muligheden for at folk, der pendler fra Aalborg mod oplandsbyserne, kan kombinere forskellige tansportformer, nævnes også i analysen, men i forhold til antallet af pendlere mod Aalborg er der her tale om et beskedent antal. Analysen vurderer, at projektet kræver etablering af et halvt hundrede p-pladser til biler samt 15 cykelparkeringer ved Bouet, ved Sauers Vej en snes bilpladser og næsten lige så mange cykelparkeringer, Ved Sønderbro 12 p-pladser og næsten lige så mange cykelpladser og endelig ved Høvejen en snes p-pladser.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...