Lokalpolitik

Bilkasag spænder måske ben

Usikkerhed om flere dagligvarebutikker på Frederikshavnsvej

HJØRRING:Flere dagligvarebutikker på Frederikshavnsvej har måske lange udsigter, selv om de står højt på Hjørring Kommunes ønskeseddel til amtets kommende regionsplan. Landsplanafdelingen under Miljøministeriet ser ikke med milde øjne på Hjørrings ønsker. - Efter Bilkasagen i Horsens er Landsplanafdelingen levende interesseret i den slags sager, som amtets planchef, Jens Vestergaard, formulerer det. - På nuværende tidspunkt er ministeriet ikke til sinds at godkende en udvidelse på Frederikshavnsvej. Men nu kommer der måske en supplerende høring i Hjørring for at høre, hvad andre forretninger og naboer mener om flere dagligvarebutikker på Frederikshavnsvej. Amtets plankontor arbejder på at forelægge et forslag om supplerende høringer for medlemmerne af amtets udvalg for teknik og miljø . Hvis politikerner siger ja på udvalgsmødet i august, vil butikker og naboer på Frederikshavnsvej blive bedt om en kommentar til flere butikker. Disse kommentarer vil indgå i amtets vurderinger og blive forelagt Landsplanafdelingen. Hjørring byråd har givet sin mening til kende. Byrådet sendte før sommerferien et høringssvar til amtets regionsplan med ønske om i alt 10.000 kvadratmeter butiksareal til dagligvarer på Frederikshavnsvej. Storkøb er på 5000 kvadratmeter, så de 10.000 kvadratmeter bliver en fordobling. Lovgivningen på området foreskriver imidlertid, at dagligvarebutikker skal holdes inde i byen eller ligge i bydelscentre. - Hvis man ser Frederikshavnsvej som en bydel, dækker Storkøb så rigeligt behovet. Hvis der skal indrettes flere dagligvarebutikker på Frederikshavnsvej vil de tage handel fra andre byer som Sindal og Hirtshals, siger planchef Jens Vestergaard. Byrådene i Sindal og Hirtshals er da heller ikke vilde med hjørrings planer. Byrådene i sammenlægningskommunerne enedes om et fælles høringssvar til amtets regionsplan med undtagelse af detailhandelsudvidelserne på Frederikshavnsvej. Her måtte Hjørring Kommune gå enegang, og slå på, at udbygningen af Hjørrings rolle som central handelsby også vil komme naboerne til gode, da alternativet er, at folk begynder at handle i Aalborg. Hvis der skal flere dagligvarebutikker på Frederikshavnsvej, må der altså en forhandling til med ministeriet. - Vi vil naturligvis forhandle med Landsplanafdelingen om amtets regionplan. Der er ingen grund til at fremsende en regionsplan til amtsrådet, hvis vi på forhånd ved, at ministeriet nedlægger veto, siger Jens Vestergaard. Hjørring Transportcenter ved motorvejen er et eksempel på, at forhandlinger kan ændre Landsplanafdelingens holdning. Landsplanafdelingen gik med til at flytte det allerede vedtagne transportcenter fra Ilbro til dets nuværende placering. Om Hjørrings butiksplaner også nyder fremme kan kun tiden vise. Regionsplanen skal vedtages af amtsrådet til efteråret.