Hjørring

Billeder af børn anmeldt til politiet

HJØRRING:NORDJYSKEs artikel i torsdagsavisen med overskriften "Ulovlige virkemidler i tragisk familiestrid" har nu resulteret i en anmeldelse til Hjørring Politi. Artiklen omtalte de mange plakater med billeder af tre børn, der er ophængt på alt fra husmure til målerskabe over det meste af Hjørring. Billederne er fulgt af en tekst, hvor den person, der hænger plakaterne op, beskylder børnenes mor for at have mishandlet børnene og taget dem fra ham. NORDJYSKE blev i går ringet op af en pårørende til de tre børn, der forklarede, at der nu er indgivet anmeldelse til Hjørring Politi i håb om, at der kan sættes en bremse for de mange plakaternes næsten voldsomme udbredelse i byen. I artiklen påpeger vi, at selve ophængningen af plakaterne er i strid med Hjørring Politis politivedtægt, der kræver politiets eller kommunalbestyrelses tilladelse til ophængningen, hvilket der ikke er givet i dette tilfælde. Og selve fremvisningen af de tre børn på offentlige steder samt noget af plakaternes ordlyd er også i strid med straffelovens kapitel 27 om "freds- og ærekrænkelser".