Billedskole på vej iBrønderslev

Lene Hansen ser gerne et sted for de kreative børn

BRØNDERSLEV:Et nyt tiltag er på vej i Brønderslev, nemlig en billedskole. Det fortæller formand for Brønderslev Kommunes børne- og kulturudvalg, Lene Hansen (S). Udvalget har drøftet spørgsmålet i forbindelse med drøftelse af fritids- og kulturområdet. Her er udarbejdet en rapport, som blandt andet peger på, at det er en god idé med en billedskole. Det vil 20.000 kr. at etablere billedskolen, og der regnes med årlige driftsudgifter på 35.000 kr. Lene Hansen siger, at hvis pengene ikke kan findes inden for området, forsøges der på at få afsat penge på budgettet for 2005. Brønderslev Musikskole har sagt ja til at administrere billedskolen. Lene Hansen siger, at der er mange muligheder for at etablere den. - Billedskole kan være på Sct. Georgs Gården eller på skolerne. Der er en del lokaler, der ikke benyttes om eftermiddagen. Ifølge rapporten skal der søges udarbejdet vilkår og rammer for foreninger med mere i Brønderslev Kommune, der sikrer, at man tilgodeser et attraktivt og fleksibelt fritids- og kulturtilbud. Børne- og kulturudvalget lægger ikke skjul på, at det gerne ser, at der udarbejdes forslag til nye samarbejdsformer mellem foreninger, mellem foreninger og institutioner (for eksempel skoler og børnehaver) og andre foreninger/institutioner og/eller institutioner.Omkring Brønderslev-Ordningen - hvorefter der ydes tilskud til foreningerne - venter Lene Hansen ikke, at der sker de store ændringer. - Der er jo udbredt tilfredshed med den, siger Lene Hansen. Dog mener Lene Hansen, at der skal kigges på 10 procent reglen, der betyder, at foreningernes tilskud reduceres, når der er mange medlemmer over 25 år. Ifølge Arbejdsgruppen er Brønderslev-Ordningen en hensigtsmæssig måde at yde tilskud på til aktiviteter for børn og unge. Arbejdsgruppen lægger op til, at det er Idrætssamvirket selv, der beslutter den procentvise fordeling af tilskuddet mellem de enkelte undergrupper. Omkring lokaletilskud foreslår arbejdsgruppen, at den nuværende regel for ydelse af lokaletilskud ændres, så der ydes tilskud med 75 procent af lokaleudgifterne til egne og lejede lokaler. Alle spørgsmålene skal debatteres nærmere konkret i børne- og kulturudvalget i den kommende tid.