Billig el skærer toppen af regningen

Penge at spare på at fastlåse elprisen

NORDJYLLAND:Elprisernes overraskende dyk i dybet gør det muligt for elkunderne at eliminere skattereformens konsekvenser for elregningen. Endda godt og vel. I øjeblikket kan man som privatkunde købe elektricitet til 30,35 øre per kWh året ud. Binder man sig frem til udgangen af 2012 er prisen 33,95 øre. I begge tilfælde eksklusiv moms. Selv med sidstnævnte løsning er prisen per kWh cirka 15 øre under det aktuelle niveauet ved MarkedsPris-modellen, som langt de fleste elkunder er på. Med et årligt forbrug på 4000 kWh er prisforskellen på de to ordninger 600 kroner årligt ved det aktuelle prisniveau. Med moms oveni er besparelsen 750 kroner. Til sammenligning øger skattereformen fra 2010 elregningen med 304 kroner. En besparelse på 750 kroner kræver dog uændret MarkedsPris, hvilket ikke er givet, idet denne ordning, der prissættes for et kvartal ad gangen i sagens natur også påvirkes af elmarkedets bevægelser. Til gengæld vil el til MarkedsPris følge trop i tilfælde af generelt stigende priser. Usædvanlig lav pris - Den nuværende pris er usædvanlig lav, og indtil for nylig anså vi det for utænkeligt, at vi kom helt derned, siger afdelingsleder hos Energi Nord, Frederik Thiedemann. Han må da også erkende, at selskabet for tre måneder siden anbefalede kunder at fastlåse elprisen på et noget højere niveau end det nuværende. Ifølge afdelingslederen skal man mindst tre år tilbage for at finde en tilsvarende lav elpris. Der er flere årsager til den lave elpris. Dels er prisen på kul og olie faldet drastisk som følge af finanskrisen og tilsvarende gælder for de CO2-kvoter, der også har konsekvenser for kraftværkernes omkostninger. Samtidig har vinteren i Nordeuropa været mild, og det betyder, at der er pænt med vand i vandreservoirerne ved de norske og svenske vandkraftværker. Frederik Thiedemann ser dog tegn på, at bunden er nået. Inden for de seneste dage er elprisen på den nordiske elbørs, Nord Pool, steget med fem procent.