EMNER

Billig fjernvarme til hel vej i Aars

Sjøstrupbrovej skifter fra olie til miljøvenlig affaldsfyring

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

En­tre­pre­nør­fir­ma­et Gun­nar Niel­sen, Aars, gra­ver ka­nal til det nye fjern­var­me­net langs Aggersundvejen. I for­grun­den Sø­ren Sancho, Vil­sted.

Det er ikke usædvanligt, at nyudstykninger i Aars forsynes med fjernvarme. Sådan har det været i årevis. Derimod hører det til sjældenhederne, at en hel gade med bestående huse tilsluttes Aars Fjernvarmeforsynings ledningsnet. Det er ikke desto mindre tilfældet for fem boliger på Sjøstrupbro øst for Aggersundvejen. Hertil kommer yderligere to boliger på den østlige side af Aggersundvejen. Alle med på fjernvarme - Vi har været så heldige at få samtlige villaer på Sjøstrupbro til at erstatte deres hidtidige individuelle oliefyr med fjernvarme, oplyser direktør Per Sørensen, Aars Fjernvarmeforsyning. Det er ikke så lidt af en succeshistorie, at alle går med. Og der er adskillige fordele ved at bruge fjernvarme. Affaldsforbrændingsværket anvender - som navnet siger - affald som brændsel. Da affald er CO2-neutralt, spares der på den hidtidige udledning fra det fossile brændsel, olie. - Hertil kommer, at vi har været i stand til at tilbyde vore nye forbrugere mellem 7000 og 10.000 kr. i besparelse på den årlige varmeregning. Arbejdet med at etablere ledningsnettet skrider planmæssigt frem, og Aars Fjernvarmeforsynings direktør regner med, at de nye forbrugere har fjernvarme inden jul.